solfeggio frequenties en spirituele ontwikkeling

Solfeggio Frequenties
solfeggio frequenties

DNA en bewustzijn
Rond de eeuwwisseling ontstond een groter collectief bewustzijn over de betekenis van DNA. We zijn wezens met een blauwdruk; een verzameling van instructies. Slechts een heel klein percentage van die instructies zijn verantwoordelijk voor onze fysiologie. Carl Sagan-een beroemd Amerikaans astronoom en astrofysicus- schrijft dat het meeste van onze genetische informatie(97%) uit ongebruikt DNA bestaat en hij refereert hiernaar als “genetisch gebrabbel”. Als we de term “slapende mens” gebruiken, kunnen we het ook benaderen vanuit het gegeven dat ons DNA nog niet volledig is geëvolueerd, wanordelijk is en slaapt. Telliard de Chardin-een Frans paleontoloog, jezuïet, en pater-schrijft dat we geen menselijk wezen zijn dat probeert spiritualiteit te ervaren, maar dat we spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring hebben. De kwantum fysica leert ons, dat alles energie is en dat materie niet zo vast is dan wij waarnemen. Op een diep niveau betekent het, dat we geen gescheiden fysieke entiteiten zijn maar veel meer energiewezens zijn met een tijdelijke vaste vorm en structuur. Bewustzijn wordt in de kwantum fysica gezien als een verenigd veld waar alles al het andere is; er zijn geen grenzen of begrenzingen, geen dit of dat en jij en ik.

Mulitdimensionale leegte
Deepak Chopra schrijft: “De kwantum fysica heeft ontdekt dat er geen lege ruimte in de menselijke cel bestaat, maar dat wat wij eerder als leegte zagen een wervelend energetisch veld van mogelijkheden en potentieel is”. Het Niets is dus feitelijk Alles. Wat we leegte en niets noemen, is bovendien niet 1 fenomeen maar kent meerdere dimensies en heeft verschillende soorten van inhoud. Niets wordt Iets als het wordt bekeken en onderzocht. Men weet nu ook dat intelligentie in de ruimste zin van het woord ligt opgeslagen in de lichaamscellen en dat die cellen resoneren in bepaalde frequenties; de cellen trillen bovendien mee in hun specifieke “eigen” frequenties indien die frequenties van buitenaf worden aangeleverd.

multidimensionale trillingenDNA repareren
Bepaalde groepen wetenschappers focussen zich op bepaalde geluiden en trillingen om DNA te activeren en zelfs te repareren. Zo wordt de toon C gebruikt om DNA te repareren. Die frequentie zou dan zijn afgeleid van de diatonische toonladder die we allemaal kennen. Maar er duikt een probleem op omdat de C die we nu kennen niet de oorspronkelijke C blijkt te zijn. Onze huidige C resoneert op een frequentie van 512 Hz, terwijl de C die voor DNA reparatie gebruikt wordt resoneert op 528 Hz. Zij gebruiken een C die in een van de stemmingen tot in de middeleeuwen werd gebruikt; de Solfeggio C.

Genezende frequenties
Over de werking van Solfeggio frequenties doen veel verhalen de ronde en hoewel het natuurlijk draait om de eigen experiëntele ervaring die ieder ervan heeft, wil ik er toch iets over delen. Er wordt niet alleen nogal wat over beweerd, maar de resultaten in onderzoeken lijken de beweringen recht te doen. Onderzoeken en experimenten laten vermoeden dat de frequenties in staat zijn om te genezen. Verder wordt erover gezegd dat het psychische krachten helpt ontwikkelen en dat het de energieën zijn die ons universum en bewustzijn samenstellen en ontwikkelen.

Het hele Bestaan vibreert
De invloed van geluidstrillingen op ons bekende materie is inmiddels een bekend wetenschappelijk gegeven. Zo weten we nu dat bijvoorbeeld ijskristallen en watermoleculen zeer sterk worden beïnvloedt door trillingen en afhankelijk van het soort trilling zelfs uiteen kunnen vallen(chaos) of kunnen evolueren(natuurlijke orde en natuurlijke schoonheid ofwel goddelijke orde en goddelijke schoonheid) Zelfs de aarde en de zon vibreren in samenwerking gebaseerd op een ritme van 160 minuten. Elke cel trilt, reflecteert en heeft interactie met akoestische trillingen van het medium. Elke muzikale noot is daarom verenigd met niet hoorbare noten van hogere octaven en elke symfonie is zo verbonden met elke andere symfonie die we niet horen maar desondanks absorberen via onze meevibrerende cellen. Zelfs ons DNA heeft haar eigen melodie en dat is niet alleen een metafoor maar daadwerkelijk een feit.

geluidstrillingen

Wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers hebben ontdekt dat frequenties en de kennis over frequenties zeer lang geleden aan de kerk werden overgedragen met een zeer specifiek spiritueel doel. De kerk diende toen nog als een sociaal, politiek en spirituele plek waar mensen bij elkaar kwamen. De mis werd in het Latijn voorgedragen tot het 2e Vaticaan ontstond. Het zingen in het Latijn of in muzikale tonen is heel krachtig omdat het door de beperkte denkvormen heen gaat en in diepere lagen van het onderbewustzijn dringt. Energie en trillingen dringen door tot op moleculair niveau zoals wetenschappelijk is aangetoond. We hebben 70 verschillende receptoren(ontvangers) in onze moleculen en als trillingen op moleculair niveau doordringen beginnen de moleculen zelf mee te vibreren. Terwijl ze dat doen, raken ze elkaar als het ware aan en beginnen ze elkaar te kietelen en met elkaar samen te werken; er ontstaat een soort samenzang of orkest. Dit energetisch muzikaal dansritueel op celniveau opent de chromosomen en stelt het DNA bloot aan de frequenties. Vibratie en geluid kunnen natuurlijk negatief en positief worden gebruikt. Een voorbeeld van negatief gebruik is de werking van de trillingen in een magnetron en het effect dat zij hebben op de watermoleculen. Het maken van het “juiste geluid” is ook in de Bijbel en andere geschriften een belangrijk thema.

Stemmingen in de muziek
De tonen en noten waar we het over hebben stammen uit een ver verleden en zijn vergeten geraakt en omgevormd door de vaststelling van een andere muzikale stemming. Tot in de middeleeuwen werden er diverse verschillende stemmingen gebruikt. Een van die stemmingen was de reine stemming die later wereldwijd werd vervangen door de getempereerde stemming; de stemming die we nu nog steeds gebruiken. Zelfs de namen van de noten waren “heilig”. In werkelijkheid is de stemming en de kennis nooit verdwenen maar vergeten en verborgen geweest. Onderzoekers kwamen erachter dat er 152 katholieke gezangen zomaar waren verdwenen of werden achtergehouden.

vibraties en het brein

Oude toonladder
Die gezangen bleken later te zijn gebaseerd op de oude originele toonladder van de 6 muzikale noten die later de Solfeggio-toonladder werd genoemd.
Wat nu Solfeggio wordt genoemd, ontstond uit een middeleeuwse hymne van Johannes de Baptist, die de eigenaardigheid had dat de eerste 6 notenbalken respectievelijk met de eerste 6 noten van de toonladder begonnen en zodoende werd de eerste letter van elke notenbalk gezongen op een toonhoogte die 1 stap hoger lag dan de eerste noot op de voorgaande. Deze letters werden gaandeweg geassocieerd met hun respectievelijke noten en aangezien ze allemaal eindigden op een klinker werden ze beschouwd als bijzonder geschikt voor vocaal gezang.

“Ut” werd zodoende later omgevormd tot DO. De 7e noot SI werd later bijgevoegd en weer wat later omgevormd tot TI. Deze naamsveranderingen veranderden de frequenties die door de massa werd gezongen in hoge mate. De veranderingen verzwakten tevens de spirituele impact van kerkelijke hymnen. Door namen en frequenties te veranderen, veranderden tevens de hogere matrixen van denken en zijn. De originele Solfeggio toonladder was UT, RE, MI, FA, SO, LA. Aan deze woorden en hun bijbehorende frequenties worden in de originele Griekse Apocriefe de kwaliteiten toegekend die ik hieronder bij de frequenties op een rijtje heb gezet.

Muzikale verwording
In essentie is muziek in een doos van beperkingen gestopt door de veranderingen die men zo’n 200 jaar geleden heeft ingezet met de vervanging van de reine stemming door de getempereerde stemming. Het kenmerk van muziek in reine stemming is dat het helder, puur, zacht en stabiel klinkt. In vergelijking met de reine intervallen, klinken getempereerde intervallen(12-toons muziek)-die zijn gebaseerd op eenvoudige radio’s/berekeningen- ruwer, rustelozer of troebel. Veel klassieke componisten maakten geen gebruik van de 12-toons stemming(zoals Beethoven en Haydn bijvoorbeeld) Ook de Amerikaanse indianen zongen op basis van reine stemming. Het gezang lijkt monotoon maar heeft een multidimensionele harmonie.

Getempereerde beperkingen
Aangezien al onze eigentijdse muziek is gemaakt met gebruik van de getempereerde stemming, heeft het vibrationele beperkingen. Als resultaat draagt die muziek bij aan beperkt denken, onderdrukte emoties en beperkt op angst gebaseerd bewustzijn met veel fysieke symptomen-hetgeen we ziekte noemen. Ondanks dat eigentijdse tonen de Solfeggio tonen benaderen, hebben ze niet dezelfde frequenties dan de oude tonen. De solfeggio toon MI vibreert op 528 Hz en de meest nabij liggende eigentijdse toon is C die op 512 Hz vibreert. Onderzoek met Solfeggio frequenties duidt aan de deze frequenties de originele helende potentie bezit die we vandaag hebben besproken.

menselijk energiesysteem en vibraties

1) 174 Hz Basis –gronding/fundering Deze frequentie rangschikt energie en perceptie in georganiseerde symmetrische kubussen en zorgen voor een stabiele basis voor de versnelling en evolutie van bewustzijn. Door te leren onderscheiden,wordt de persoonlijkheid een voertuig voor innerlijke harmonie terwijl de luisteraar wordt voorbereid voor een vreugdevol en betekenisvol leven..

2) 285Hz - Kwantum gewaarzijn  Deze frequentie helpt in de versnelling en expansie van bewustzijn binnen de balans van meervoudige dimensionale velden van gewaarzijn. Ze openen de toegang tot het vibrerende evenwicht via de wet van waarheid en kennis. Schaduwen worden verlicht door de vibratie van zachte heling terwijl ware kracht wordt hersteld. Bovendien ontdekt de persoonlijke wil ware expressie en rede gevolgd door juiste actie.

3) 396Hz –Bevrijding van angst De bron van wijsheid penetreert de geest en het hart in deze harmonische vibratie en verwijdert de blokkades die voor echte vrede liggen. Waar geheugen wordt hersteld waardoor de luisteraar toegang krijgt tot innerlijke wijsheid en weten. De invloeden van kracht en gelijkmoedigheid bereiden de weg voor naar bevrijding.

4) 417Hz – Transmutatie(omzetten van energieën of herscheppen) Het zien van waarheid staat de luisteraar toe om moeilijkheden en tegenslagen om te zetten in vrede. Het brengt orde en innerlijk luisteren naar nieuwe hoogten van zelftransformatie. De innerlijke gids of het ware zelf ontwaakt, corrigeert en ordent relaties en communicatie door dat de expressie van heldere visie en kracht in werking treedt.

5) 528Hz -DNA reparatie(Wonder) Intuïtie wordt uitvergroot en leidt de kwaliteit van de Rede, waarmee de bron van wijsheid en licht door de herinnering van het wonder wordt herontdekt in elk moment. De luisteraar heeft contact met zijn/haar kracht en vrede als hun doel zich ontvouwt door middel van vrije wil en goddelijke wil.

6) 639Hz – Relationele harmonisatie De persoonlijke geest wordt gevuld met de invloeden van balans, gezondheid en rust. Innerlijke tegenstellingen worden overstegen.

7) 741Hz – Expansie van bewustzijn Deze frequentie ontvouwt heldere visie en opent de potentie van een mind die zelfbeschikkend en zelfkracht heeft;geordend en vrij. Innerlijke kracht wordt geoptimaliseerd en opent een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis.

8) 852Hz – Ontwaken van intuïtie Deze frequentie schept kracht door de herkenning dat de luisteraar verbonden is met de bron van alle ware kracht. Intuïtie en emoties verbinden zich met elkaar en het ware innerlijke doel wordt ontsluierd.

9) 963Hz – Goddelijke Zingeving, Betekenis en Doel De aanwezigheid van goddelijkheid wordt versterkt in de perceptie als de trillingen van het eeuwige zelf resoneren. De balans van kracht en vrede wordt ingebed in de luisteraar, waardoor Licht en Liefde de ervaring in het huidige moment leidt.

Als je klikt op het filmpje kun je de Solfeggio frequenties beluisteren. Doe dat bij voorkeur via een koptelefoon, in ontspanning en met gesloten ogen.

© Istvan Lichter & Inge van Montfort

       

 

Ook interessant voor jou:

Terug naar de hoofd pagina Paranormaal

 

 

Info