Disclaimer

Algemeen

Het doel van de telefoonlijn en de chat op deze website is ondersteuning bij levensvragen. De dienstverlening heeft een paranormale en spirituele invalshoek. Degene die contact opneemt met deze telefoonlijn (via 0909-8077) of met deze chat dienst blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor alle denken en handelen. Op het moment dat er contact wordt opgenomen met Helder Inzicht (onderdeel van IM Advies) gaat men akkoord met deze voorwaarden. Beneden 18 jaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van deze dienst. 

Disclaimer

Helder Inzicht is onderdeel van IM-Advies, kvk: 12068248

IM Advies kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermeende gevolgen van de dienstverlening. De 0909-telefoonlijn (via nummer 0909-8077), de chat dienst en het emailadres (mediumlijn@gmail.com) zijn niet bedoeld voor mensen die in juridische zin handelingsonbekwaam zijn.

1.COPYRIGHT © Helder Inzicht 2019

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, mechanisch, elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horoscoop Orakel. Voor informatie, adres: IM-Advies, Oude Baan 36, 6101 VP, 0031-475-557924 Echt/Nederland

2. Beperking van Aansprakelijkheid
Onder geen beding zullen IM-Advies, Helder Inzicht, partners, leveranciers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, indirecte, speciale of exemplaire schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot en gebruik van de website Helder Inzicht, ongeacht of vermeende schade voorzienbaar was en ongeacht of Helder Inzicht vooraf op de hoogte zou kunnen zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. Wettelijke Vrijwaring
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de gebruiker, die de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik ervan. Hoewel IM-Advies alle voorzorgen heeft genomen om te verhinderen dat de inhoud van deze site niet actueel en niet accuraat is, kunnen fouten optreden. De informatie op deze website is algemeen van aard en moet niet worden beschouwd als raadpleging of professioneel advies. In alle gevallen moet u contact opnemen met professionele adviseurs in uw specifieke feitelijke situatie voor advies over specifieke onderwerpen alvorens persoonlijke besluiten te nemen. IM-Advies en Helder Inzicht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De informatie op deze website wordt geleverd op een "zoals-het-is"-basis, zonder garanties van volledigheid en nauwkeurigheid.

Beschikbaar Beschikbaar
Fonosoof Henny


Ing gesprek In gesprek
Paragnost Belinda


Ik wil gratis Engelenkaarten & meer
Info