Reincarnatie


ANTWOORD SPEL

Random Image

Volgende vraag >>

Reïncarnatie vanuit een ander perspectief

Soms is het goed om onze bestaande overtuigingen een beetje te laten rammelen en open te staan voor nieuwe ideeën en invalshoeken. Wel ben ik van mening dat we voor die nieuwe ideeën (die eigenlijk helemaal niet nieuw zijn maar eerder verborgen of onbekend zijn gebleven) het beste kunnen putten uit bronnen waarvan kan worden aangenomen dat ze authentiek en bij voorkeur van een hogere wereld afkomstig zijn. Dat is op zich al moeilijk genoeg, want wie is werkelijk in staat om te beoordelen wat hoger en lager is in spirituele zin? Met de nodige nederigheid moeten we dus proberen om onze diepste intuïtie hierin te volgen, in de hoop dat deze ons in goede banen leidt. Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig en die ruimte verkrijgen we door onze oordelen en vooroordelen los te laten en vooral proberen open te staan voor waar we wellicht in eerste instantie zelfs “neen” tegen zouden willen zeggen. Ook dat “neen” laten we dus los omwille van onze eigen vrijheid en openheid. Geloven of onderzoeken?

Reïncarnatie: Wat ben ik?

Waar velen het meest in geloven is dat we “iets”zijn en dat dit na de fysieke dood naar een andere wereld verhuist. De oude en Hogere esoterie ontkent dit stellig maar nuanceert het vervolgens wel op verrassende en gedetailleerde wijze. Het Gurdjieff Werk geeft aan dat we een deel zijn van de wereld waarin we leven en we zijn dus gemaakt van het materiaal van die wereld zelf. Wat we hier zijn, is gemaakt uit het materiaal van het aardoppervlak inclusief het water, de atmosfeer en de energieën die op onze wereld neerdalen.

Reïncarnatie en Andere werelden

We zijn echter niet alleen dit “aardse” zijn maar ook het zijn van andere werelden. Elk van deze werelden is verbonden met een bepaalde modus van kennis en perceptie. Als we bijvoorbeeld in de “maatschappelijke wereld” leven, herkennen en voelen we onszelf door middel van sociale relaties die onze wereld maken tot wat het is. Afgesneden worden van die relaties betekent dan, dat we afgesneden worden van onszelf en veelal willen we geen andere werelden kennen als de ons bekende; misschien hebben we wel het gevoel dat we in andere werelden helemaal niets zouden zijn.

Reïncarnatie: Realiteit of fictie

Zo is het ook in de lichamelijke wereld; we hebben zintuiglijke impressies die worden begeleidt door plezier en pijn en dat geeft ons het gevoel van onmiddellijke realiteit. We zeggen tegen onszelf:” dit is een vaststaande realiteit”;”deze dingen gebeuren werkelijk”en ” Ik moet wel iets zijn om dit te kunnen ervaren”. Elk vooruitzicht van een andere wereld lijkt heel vaag en dun en mensen maken een beeld van andere werelden als iets dat etherisch en abstract is. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat we andere soorten van perceptie die in ons plaats vinden niet opmerken terwijl deze soorten van percepties zoveel sterker en doordringender zijn dan wat dan ook in deze wereld. We weten allemaal dat er denken in ons plaats vindt, maar vragen ons nooit af waar deze denksubstantie vandaan komt.

Je eigen Meester worden door adem

Voor de meesten is denken een activiteit die simpelweg gebeurt; we kijken niet naar gedachten als een soort van stof of substantie als een van de materialen waar de 2e wereld van is gemaakt(de geestelijke wereld) Er is een parallel te trekken tussen de lucht die we in de fysieke wereld inademen en het denken van de geestelijke wereld. Iets in ons leeft in denken en ademt in denken net als onze lichamen in lucht leven en lucht ademen. Er is dus materiaal uit een andere wereld dat in en uit ons vloeit. Gevoelens zijn het “water” van de 2e wereld en er is dus een wereld van gevoel in de 2e wereld, net zoals de oceanen in de 1e wereld bestaan. En zo moet er iets zijn als een hart dat niet alleen ons fysieke bloed maar ook onze gevoelens in ons rondpompt. We hebben dus niet alleen een fysiek hart van de 1e wereld dat bloed pompt, maar ook een hart van de 2e wereld dat gevoelens pompt. Dat is de reden en belang van bewust ademen. Het verbindt de 1e en 2e wereld met elkaar en verbindt ons Zijn, ons "Ik Ben" met die 2 werelden tegelijkertijd. Bewust ademen voedt onze innerlijke wereld. Niet bewust ademen voedt uitsluitend de 1e wereld.

Reïncarnatie: De dood

Elke beweging van de ene naar de andere wereld is een dood en opstanding, ofwel Wording. Iets gaat weg of raakt verloren en dan kan iets van een andere orde binnen komen. Bevrijding van de fysieke wereld is fysieke desillusie en bevrijding van de 2e wereld is desillusie van “mezelf” en van wat ik kan doen. Het overgaan in de 3e wereld is alleen mogelijk als iemand voldoende is gedesillusioneerd  over wat hij kan doen en bereiken; het is zelffrustrerend en moet zelfs haar eigen tegendeel creëren. Het is het einde van het geloof dat iemand iets kan bereiken uit zichzelf. In die staat wordt door iemand gezien , dat er niemand is die denkt en niemand is die doet. Ik handel, maar wie doet die acties? Ik denk, maar wie denkt?

Gurdjieff beschrijft de 2 soorten dood. De 1e is de separatie van zielestof van het fysieke lichaam. Indien die zielestof is georganiseerd/gestructureerd gevormd, verrijst het naar de sfeer waar het qua dichtheid mee correspondeert. Uiteindelijk volgt de 2e separatie van het hoger spiritueel deel of Wil van de zielestof. Die Wil is het zaad van het hoger Zijnslichaam dat in de overeenkomstige dichtheid van de hogere wereld kan leven. Indien dit is gevormd, gaat het over naar de planeet “Purgatory” waar het volledig kan worden gezuiverd van haar laatste residu van egoïsme. Zonder deze laatste zuivering is het onmogelijk om naar de ultieme Bron -de Absolute Zon of 4e wereld of de meditatieve staat van Eenheid- terug te keren.

Reïncarnatie - slotconclusie

Het Gurdjieff Werk stelt dus dat innerlijke evolutie parallel loopt aan de mogelijkheid tot reïncarnatie. Als we nadenken over de lange weg die reïncarnatie mogelijk maakt- van de fysieke desillusie tot aan de zielsdesillusie en de allerlaatste zuivering in de 3e wereld- kan het ons in ieder geval vraagtekens stellen over fantastische denkbeelden en de vanzelfsprekendheid van de zogenaamde “reïncarnatie”.
Om te kunnen reïncarneren, moet er wel “iets” bestaan dat in staat is om te reïncarneren. Het fysieke lichaam desintegreert en behoort vanwege haar dichtheid bij de aarde. Het 2e lichaam desintegreert en behoort vanwege haar dichtheid bij de astrale wereld. Het 3e lichaam of Ziel desintegreert indien het niet tijdig tot perfectie komt en derhalve de laatste zuivering aan kan gaan. Het behoort- tot aan God en in overeenstemming met haar dichtheid- tot de op een na hoogste wereld.

Bron: Het Werk van G.I.Gurdjieff

© Helder Inzicht

Ook interessant voor jou:

Terug naar de hoofd pagina Paranormaal

 

 

Beschikbaar Beschikbaar
Fonosoof Henny


Ing gesprek In gesprek
Paragnost Belinda


Ik wil gratis Engelenkaarten & meer
Info