Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen; de eeuw van indigo kristalkinderen
Ze zijn vooral zeer gevoelig voor andermans emoties en gevoelens en dat gaat vaak gepaard met een paranormale begaafdheid. 
De hoge sensitiviteit van indigokinderen is ook te zien bij kinderen met ADHD, ADD, PDD-NOS en autistische kinderen omdat ze hetzelfde overgevoeligheidsprobleem delen.Terwijl de overgevoeligheid op zich al genoeg met zich meebrengt is het ook nog eens zo dat de meeste kinderen het erg moeilijk vinden om er over te praten. Hun innerlijke conditie brengt soms zoveel verwarring teweeg dat ze zelf niet weten hoe ze het kunnen verwoorden en verwerken.Er zijn verschillende manieren waarop indigo of nieuwetijdskinderen reageren op hun innerlijke staat van zijn. Hun denken is vaak erg druk en snel en voedselintoleranties of allergieën zijn aan de orde van de dag net als emotionele uitingen en verdriet. Hun energie is vaak “te hoog” en dat komt voort uit te ongeaard zijn. Daarom neigen ze naar soms wat hysterische uitbarstingen of niet aanwezig zijn.

Nieuwetijdskinderen komen anders over dan andere kinderen.
Ze zijn wat excentrieker maar erg creatief en lijken niet zo te passen in de standaard maatschappelijke structuur. Er zijn nogal wat factoren die de kenmerken van nieuwetijdskinderen en de symptomen van hun innerlijke staat van zijn verergeren. Stralingen van een veelheid aan apparatuur als telefoons, computers, tv’s, zendmasten etc. zijn als eerste te noemen.
Maar ook een veel te opgejaagde en op resultaat gerichte maatschappij die veel te snel functioneert alsmede alle toevoegingen en manipulaties in en van het voedsel werken geenszins positief op het gestel van de indigo kinderen.


Er is een veelheid aan klachten die kunnen voortkomen uit het voornoemde maar we willen ook graag overschakelen naar de positieve kanten en de mogelijke benadering van onze kristalkinderen. Kristalkinderen zijn gebaat bij liefde en inzicht over hun innerlijke structuur en een van de daarvoor geschikte begeleidingsvormen is Sensitherapie. Een sensitherapeut is opgeleid om de overgevoeligheid van kristalkinderen te begeleiden. Als je behoefte hebt om vooral op het spirituele vlak begrip en inzicht te krijgen in je indigo kind, kun je terecht bij een van de consulenten van Helder Inzicht. Tijdens een live telefonisch consult of live chat consult. kun je je vragen stellen aan een medium, paragnost of helderziende. Onze consulenten kunnen je meer vertellen over de specifieke taken en opdrachten die jouw nieuwetijdskind heeft.

De spirituele implicatie van nieuwetijdskinderen
In dit artikel hebben we de veronderstelde en afwijkende vorm van wijsheid en speciale taak op aarde van indigokinderen minder centraal willen benadrukken dan doorgaans het geval is bij beschrijvingen van deze nieuwe generatie. Hoewel mag worden aangenomen dat er minstens een kern van waarheid in zit willen we veel meer benoemen dat deze kinderen niet gebaat zijn bij het hebben van een uitzonderingspositie en daaraan verbonden verwachtingspatroon. Dat lost immers niets op.
nieuwetijdskind 

Nieuwetijdskinderen zijn mensen zoals elk ander mens met het meest vooropstaande verschil dat zij vroeg-rijp zijn en dat hun intuitieve kanalen van nature meer open staan en doorstromen, waardoor ze zich eerder bewust zijn van bepaalde intuitieve gaven of zogenaamd paranormale gaven.De nadruk op een goede, liefdevolle en ook deskundige begeleiding is daarom van groot belang voor een generatie die de aarde over enkele decennia als groep van nieuw volwassenen zal gaan bewonen.

© Istvan Lichter & Inge van Montfort

       

 

Ook interessant voor jou:

Terug naar de hoofd pagina Paranormaal

 

Info