Jonger dan 18 en behoefte aan een gesprek?

Je kunt bij de kindertelefoon gratis en anoniem bellen en chatten met een medewerker.

 

Bel 0800-0432

Ben je tussen de 8 en 18 jaar en wil je in vertrouwen met iemand praten, dan kun je terecht bij de Kindertelefoon.
Word je gepest, heb je thuis moeilijkheden, ben je verliefd, heb je ruzie met vrienden of voel je je rot om welke reden dan ook.
Dan kun je gratis bellen met 0800-0432 of chatten met de kindertelefoon.
Wil je eerst eens rondkijken op de website dan kan dat natuurlijk ook.
Misschien vind je daar al wat antwoorden op de verschillende pagina's.

De Kindertelefoon is geopend van tot en met vrijdag van 11 tot 8 uur en in het weekend en op feestdagen van 14 tot 20 uur.

Als je nog geen 18 bent mag je bij Helder Inzicht nog niet bellen of chatten met een consulent van Helder Inzicht.
De mediums, helderzienden, paragnosten, Life coaches en overige consulenten zouden je graag willen verder helpen bij problemen, maar de wet verbiedt dit.
Helder Inzicht vindt het belangrijk om je toch te kunnen helpen als je in moeilijkheden zit of een luisterend oor nodig hebt.
Hieronder kun je nog lezen waarom de Kindertelefoon het belangrijk vindt om jou te woord te staan.

Respect

De Kindertelefoon vindt respect voor kinderen heel belangrijk. Ieder kind moet namelijk kunnen praten over een probleem. Maar wij vragen van kinderen om ook respectvol met ons om te gaan. Het is niet de bedoeling De Kindertelefoon te gebruiken voor verveling, prankcalls, ongein of gescheld. Daarmee hou je een lijn bezet voor kinderen die wel een serieuze vraag of probleem hebben.

Anoniem

Als je met De Kindertelefoon belt of chat hoef je niet je echte naam te zeggen, want De Kindertelefoon is anoniem. Ook vertellen wij nooit iets door aan anderen. Als je in nood zit zullen we je in contact brengen met iemand die jou verder kan helpen. Bijvoorbeeld iemand van een Veilig Thuisregio. Dat doen we alleen als jij dat wilt en daar toestemming voor geeft. De vrijwilligers van De Kindertelefoon komen niet naar jou toe en zullen ook nooit zomaar contact met je opnemen. Jij bepaalt of je contact wilt.

Sociale media

Let op! De Kindertelefoon heeft geen eigen accounts op Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter etc. Als je ons daar tegenkomt heb je dus te maken met iemand die doet alsof hij werkt bij De Kindertelefoon.

Missie en visie van De Kindertelefoon

De missie van De Kindertelefoon is om ieder kind de mogelijkheid te bieden om in vertrouwen te kunnen praten over een probleem. Stichting De Kindertelefoon ziet kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Deze visie is één van de uitgangspunten van de werkwijze voor de Kindertelefoon. Hiermee geeft De Kindertelefoon concreet invulling aan het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, in het bijzonder artikel 12 (het recht om gehoord te worden) en artikel 13 (vrijheid van meningsuiting).

 

Info