Essentie en persoonlijkheid


ANTWOORD SPEL

Random Image

Volgende vraag >>

Wat is Essentie?

Essentie is dat waar je mee bent geboren. Het is van jezelf. Persoonlijkheid is afkomstig van de omgeving en is dus geleend en bovendien nodig om jezelf aan te passen aan de leefomgeving; de buitenwereld. We bestaan dus in beginsel uit 2 delen waarbij Essentie is te zien als het zaad van kwaliteiten en talenten. Het is iets rechtmatigs en bij de geboorte nog bijna volledig potentieel omdat het onvolgroeid zaad is.

Hoofdcomponenten van ons Zijn

Onze persoonlijkheid is onze kennis, maar ook dat wat ons vanzelf aantrekt alsmede het meeste van ons gedrag.essentiele groei Zowel Essentie als persoonlijkheid vormen ons Zijn en dit innerlijk Zijn kan de kern worden van onze individualiteit. We zijn ongerealiseerd potentieel waarbij we kunnen zien dat persoonlijkheid nog niet aanwezig is tijdens de geboorte maar zich na de geboorte ontwikkelt. Beide fenomenen vermengen zich en zijn daardoor moeilijk van elkaar te onderscheiden. Beide hebben een eigen noodzakelijk leven en eigen noodzakelijke waarde. Een van de groeimogelijkheden in spirituele zin ligt in het leren onderscheiden en ervaren van onze 2 delen.

Enkele kenmerken van de persoonlijkheid zijn:

- Zij spiegelt alles dat is (aan-)geleerd en geabsorbeerd inclusief sensaties, gevoelens en ideeën (imitatie)
- De persoonlijkheid kan relatief makkelijk worden veranderd al naar omstandigheden of eigen initiatief. Essentie is niet alleen moeilijker te veranderen maar ook langzamer in de ontwikkeling. Het omvat specifieke gaven en kenmerken zoals bijvoorbeeld muzikaliteit, taalgevoeligheid, reislustig zijn etc. De ontwikkeling van Essentie kan nagenoeg uitsluitend voortkomen uit de eigen inzet (bijvoorbeeld meditatie en ander innerlijk werk). Wat de Essentiële ontwikkeling betreft zijn er een aantal blokkades waaronder als belangrijkste Identificatie kan worden genoemd. Het beoefenen van non-identificatie is daarom van Essentieel belang. Essentie en persoonlijkheid worden gesteund door het 3e deel van de mens; het fysieke lichaam. Dat zorgt voor de uitwisseling tussen mij en het leven en er zijn ons dus 3 fundamentele elementen gegeven. 

Die elementen zijn elk met 3 specifieke centra verbonden:

- Essentie is met het emotioneel centrum verbonden
- Persoonlijkheid is met het intellectueel centrum verbonden
- Het lichaam met het bewegingscentrum verbonden

Het geheim heet "Vertraging"

Elk van deze centra ontwikkelt zich onafhankelijk van de andere centra maar is wel verbonden met elk van de andere centra. Een groot doel van innerlijke of spirituele ontwikkeling is om een harmonieuze connectie van de hogere centra te bewerkstelligen. Een belangrijk kenmerk van Essentie is, dat het niet reactief functioneert. Een impressie die door Essentie wordt opgenomen wordt onmiddellijk geconfronteerd met levende ervaring en begrip en antwoordt op basis daarvan. De manier waarop Essentie reageert is derhalve veel trager dan de reactie van persoonlijkheid. Essentie leeft van en wordt gevoed door dit proces van begrip en antwoord. Het absorbeert vervolgens de inhoud van nieuwe ervaring. Dat betekent dat de reactieve persoonlijkheid doorgaans en voortdurend Essentie weerhoudt van ontwikkeling.
Een van de meest waardevolle beoefeningen is derhalve: Vertraging

© Helder Inzicht
Geinspireerd door het Werk van G.I. Gurdjeff.

Terug naar het Psychologie Overzicht

 

Beschikbaar Beschikbaar
Fonosoof Henny


Ing gesprek In gesprek
Paragnost Belinda


Ik wil gratis Engelenkaarten & meer
Info