Astrologie vroeger en nu

Astrologie: De mystieke invloed van sterren en planeten

Sinds de oudheid keken mensen omhoog en zagen ze hoe lichtgevende punten aan de hemel in beweging waren. Men zag dat er een zekere regelmaat in de bewegingen zat en dat ze een relatie tot elkaar leken te hebben. Er ontstond een sterke behoefte om namen te geven aan zowel de individuele punten als schijnbaar bij elkaar horende punten. Het laatste kennen we ook nu nog altijd als sterrenbeelden of sterrentekens. Aan de hand van de positie die de sterrenbeelden innamen werd er in het verre verleden een betekenis aan gekoppeld die lijkt terug te gaan naar een tijd dat slechts ingewijden op de hoogte waren van de geheime kennis van de kosmos. Die kennis werd gezien als informatie van “Hoger Hand” en een ingewijde moest in esoterische zin hogelijk zuiver en integer zijn.

Heilig gebruik van de Astrologie

Huwelijken werden alleen voltrokken als de ingewijde astroloog aan de hand van de astrologische duiding een positief advies had gegeven. Het koppel dat wilde trouwen kreeg individuele adviezen over wat wel en niet te doen en na te laten tijdens het huwelijk om een harmonieus welslagen te kunnen waarborgen. De astrologen keken minder naar de persoonlijkheid en veel meer naar de Essentie van het aanstaande huwelijkskoppel. Als Essentie ofwel het ware Wezen van elk van de huwelijkskandidaten niet of te weinig overeen kwamen met elkaar, werd een huwelijk als onwenselijk gezien.

Populaire Astrologie

De “populaire astrologie” zoals deze later ontstond verdreef de oorspronkelijke esoterische kennis en manier van duiden. De astrologie bleef echter een belangrijke rol spelen waar het ging om toekomstduiding. De politiek en economie waren gebieden waarin de astrologen een grote rol speelden. Machthebbers lieten zich adviseren en luisterden naar wat de sterren volgens de astrologen te zeggen hadden.

horoscoop leeuw

Westerse astrologie versus Indiase astrologie

In de westerse astrologie werd de geboortehoroscoop het meest bekend en gebruikt. De 12 tekens van de dierenriem zijn bij iedereen redelijk bekend en is reeds in de 5e eeuw voor Christus ontstaan. In de hele wereld zijn veel verschillende systemen te vinden waarin het voorspellende karakter bij alle systemen voorop staat. De Vedische astrologie of Indiase astrologie is waarschijnlijk het oudste bekende systeem en richt zich niet op de zon maar op de maan. Deze stroming kent 27 tekens en verschillende dierenriemen in tegenstelling tot de westerse stroming met 12 dierenriemtekens. De meeste mensen kennen de 12 westerse sterrentekens wel maar zijn niet of minder bekend met de Vedische astrologie.

indiase astrologie

Een ideale astrologische combinatie

Terwijl de Westerse astrologie veel waarde hecht aan de psychologische aspecten gaat het in de Indiase astrologie meer om de interactie tussen kosmos en individu. De 2 systemen kunnen elkaar daardoor heel goed aanvullen en zouden samen een vollediger beeld kunnen geven dan elk van de systemen apart.

Astrologen Helder Inzicht

Onder de TOP mediums van Helder Inzicht vind je astrologen van naam die hun jarenlange ervaring gebruiken om jouw vragen tijdens een medium chat te beantwoorden aan de hand van jouw persoonlijke horoscoop. Bovendien zijn zij intuitief begaafd en combineren zij hun helderhorendheid, helderwetendheid of heldervoelendheid tijdens een live chat. De astrologische consulenten van TOP mediums helpen je met al je levensvragen als het gaat om liefde, relaties, werk, toekomst en financiele thema's of vragen.

© Helder Inzicht

Relevante artikelen:

Terug naar de hoofd pagina Astrologie

Beschikbaar Beschikbaar
Fonosoof Henny


Ing gesprek In gesprek
Paragnost Belinda


Ik wil gratis Engelenkaarten & meer
Info