Kaartleggen online

De paranormale kunst van het duiden en voorspellen

Een kaartlegger online is een medium, paragnost of helderziende die speciale kaarten gebruikt om mensen antwoord te geven op hun vragen. Iedereen kan leren om de vaststaande betekenissen van kaarten uit het hoofd te leren, maar daarmee is iemand nog geen paranormaal begaafd kaartlegger. Het kaartleggen online is voor de consulent geen absolute noodzaak maar helpt om de dingen meer in kaart te kunnen brengen en de boodschappen in heldere woorden over te brengen.

Welk soort kaarten wordt het meest gebruikt bij het kaartleggen online?

De meest gebruikte kaarten zijn tarotkaarten en Lenormandkaarten. Tarot kaarten zijn veel meer symbolisch van aard dan lenormandkaarten en dat betekent dat de paranormaal consulent zijn of haar innerlijke zintuigen –zoals helder zien, helder horen, helder weten en helder ruiken- intensief moet kunnen aanspreken. Lenormand kaarten hebben andere innerlijke invalshoeken en een andere kundigheid nodig dan tarot kaarten. Dit kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Laten we een willekeurige tarot kaart Kracht nemen:

Zoals de tarot laat zien gaat het bij deze kaart om een zachte kracht(de vrouw) die juist door haar zachtheid in staat is om de dierlijke onvoorspelbare kracht (de leeuw) in toom te houden of in staat is om met zachte overredingskracht onredelijkheid te beteugelen. We zien ook de Lemniscaat als symbool voor oneindigheid en wisselwerking van tegengengestelde krachten. Hierin is de wet van oorzaak en gevolg is erin te zien.

Het kaartenhuis
We kunnen zeggen dat deze kenmerken enkele van de vaste kenmerken van de kaart zijn en dat deze kenmerken bij het kaartleggen online alleen maar als uitgangspunt dienen voor een uiteindelijke duiding. Voor een kaartlegger online is dit slechts het begin want de vaste betekenis is slechts als het fundament van een huis. Het huis zelf moet dus nog worden gebouwd en er zijn meestal veel ramen in dat huis die we kunnen zien als de andere kaarten die een even grote rol spelen in de uiteindelijke duiding. Het huis zelf wordt gebouwd uit de paranormale energieën van de kaartlegger online. Een enkele tarotkaart kan al voldoende zijn om de kern van de zaak te verhelderen en een vraag te kunnen beantwoorden.

Lenormand kaarten

Bij Lenormand kaarten is de betekenis van de kaarten niet direct uit de afbeelding zelf op te maken. De positie en combinatie van de kaarten is van even groot belang als bij de tarotkaarten. Ook bij Lenormand kaarten is jarenlange ervaring met het leggen en duiden van groot belang.

Het belangrijkste verschil tussen tarotkaarten en lenormandkaarten is dat tarotkaarten in tegenstelling tot lenormandkaarten niet positief of negatief en niet goed of slecht zijn. Bij Lenormandkaarten wordt dat onderscheid wel gemaakt.

© Inge van Montfort & Istvan Lichter
Eigenaars spirituele advieslijn Helder Inzicht - Paranormale hulplijn
Consulentenlijn voor bellen en chatten

       

 

Ook interessant voor jou:

Terug naar de hoofd pagina Tarot Kaarten

 

 

Info