Coördinatie en eindredactie: Francine McCaine

Aan dit magazine werkten mee:

Aan dit nieuwsmagazine werkten mee: Peter Thijssens, Christine Versluis, Mirth, Jozina de Haan, DavidHoroscoop april/mei

Door Francine McCaine

Ram
Je bevindt je in een uiterst vruchtbare en succesvolle periode in je leven. Er is overzicht en je realiseert je dat je het zo slecht nog niet hebt. Je bent in staat te genieten en bent tevreden met wie je bent. Op het gevoelsvlak is er sprake van een belangrijke overwinning. Misschien heb je een passie weten te verwezenlijken of krijg je binnenkort de welverdiende erkenning voor je creatieve kwaliteiten. Je hebt alle reden om dit te vieren en als je niet zelf de organisator van het feest bent, is er waarschijnlijk wel iemand anders die de feestelijkheden dirigeert. De mensen in je directe omgeving zijn blij voor je en vieren geïnspireerd je overwinning mee. Je hebt jezelf op een andere manier neergezet in de wereld en dat geeft een onverwacht gevoel van vrijheid en ruimte. Het is het begin van een nieuwe levensfase, waarin je kunt voortgaan op de door jou geambieerde weg. Het pad dat anderen altijd voor je in gedachten hadden, heb je voorgoed verlaten. Er is weer een gevoel van richting in je leven en dat geeft een onwennig gevoel van vertrouwen. Dit vertrouwen zal steeds sterker worden naarmate je je het nieuwe verder eigen maakt. Je leven heeft een andere wending genomen waardoor er ineens weer zoiets als toekomst is!

Stier
Je hebt je oude wereld in gedachten verlaten en bent op weg naar iets nieuws. Onbekend is waar dit nieuwe pad heenleidt, maar één ding is zeker: doorgaan op de oude manier kan niet meer. De concrete wereld om je heen is nog niet afgestemd op deze interne verandering, waardoor het soms lijkt alsof je in een impasse zit. Je bent het contact met je omgeving een beetje verloren en kunt daardoor niet helder meer zien wat jouw exacte plaats daarin is. De grote emotionele veranderingen vragen momenteel alles van je, de rest staat simpelweg even stil. Door alle onduidelijkheid is dit misschien niet de meest makkelijke periode, maar toch is er ook sprake van ontluikende creativiteit. Deze nieuwe energie zorgt ervoor dat je op den duur anders in je vel komt te zitten. Waarschijnlijk doe je binnenkort nieuwe contacten op en neem je afscheid van mensen die al een tijdje niets meer toe te voegen hebben aan je leven. Deze tijd kenmerkt zich vooral door zwaarte in jezelf, maar belooft ook nieuwe ervaringen.

Tweelingen
Iets houdt je bezig en veroorzaakt een conflict tussen gevoel en verstand. Je bent waarschijnlijk gedwongen om een moeilijke beslissing te nemen en om te kiezen voor iets dat nu nog erg pijnlijk is, maar dat op den duur je leven zal veraangenamen. Deze gebeurtenis is het sluitstuk van een belangrijk proces in je leven, waar je steeds meer inzicht in gekregen hebt en waar je nu de balans over kunt opmaken. Je ziet de fouten die je gemaakt hebt én de goede dingen die je hebt gerealiseerd. Je bent in staat te zien wie je toen was en wie je nu bent en hoe je nu anders om zou gaan met de gebeurtenissen uit het verleden. Je hebt het bewustzijn ontwikkeld waarin je afstand kunt doen van de dingen die niet meer belangrijk zijn. Je ontwikkelt je spiritueel en begint op een andere manier naar het leven te kijken. Wanneer je de moeilijke beslissing genomen hebt, zullen er snel een aantal blokkades wegvallen. In de familiesfeer is er sprake van tevredenheid en van het met elkaar genieten. Emotioneel ben je op dit moment een gelukkig mens. Je hebt iets opgebouwd met iemand die veel voor je betekent en waardeert de bijzonderheid van deze relatie.

Kreeft
Intuïtie, energie en kracht: dat zijn de kernwoorden die op dit moment op jou van toepassing zijn! Het leven ‘stroomt’ en neemt jou mee naar de meest onverwachte en mooie plekken. Soms verbaas je je over de schoonheid van de dingen die op je pad komen, terwijl er tegelijkertijd een diep besef in je is dat dit is hoe het leven is wanneer we haar ten volle leven. Je kunt je overgeven aan de natuurlijke ritmen en staat in verbinding met een soort oerwijsheid, die op sommige momenten zomaar in je omhoog komt. Je geest is helder en je inzichten zijn scherp. Er is een groot evenwicht tussen lichaam en geest, waardoor je de betovering kunt voelen terwijl je met beide benen stevig op de grond staat. Door gehoor te geven aan de spontane inspiraties en impulsen die je op dit moment voelt, kun je jezelf beter leren kennen. Er is op dit moment een sterke verbinding met een nog verborgen, maar uiterst krachtig deel van jezelf. Contact daarmee maken, betekent contact maken met wie je in wezen bent. En leven vanuit je potentie, is leven vanuit je kracht! Daardoor verdwijnen vage kwaaltjes en klachten en blijft er pure (levens)energie over. Dat is de energie die zich nu al laat voelen.

Leeuw
Alles wat concentratie of denkwerk vergt, is op dit moment even op de achtergrond. Misschien heb je het idee dat er dingen geheim voor je gehouden worden, of dat bepaalde zaken zich in het geheim en buiten jouw zicht afspelen. Ook in de liefde heb je het gevoel geen toegang tot iemand te kunnen krijgen. Je verlangt naar een bepaalde relatie, maar er is tegelijkertijd sprake van angst voor deze gevoelens. Misschien ben je gekwetst in het verleden en word je daar nu bij iemand anders weer mee geconfronteerd. Je hoeft je geen zorgen te maken, want de sterren zijn je uiterst gunstig gezind waar het de toekomst betreft. Op de langere termijn zal een wens die je nu hebt – en waar je je misschien nog niet bewust van bent – zich gaan realiseren. Dat dit op een compleet andere manier zal zijn dan nu voorstelbaar is, zul je op dat moment toeschrijven aan het wonder van het leven. Nuchterheid is aan het plaatsmaken voor een verkenning van diepere gevoelslagen. Wanneer je de koudwatervrees voorbij bent, zul je ontdekken dat de romantiek geen afgezaagd cliché is en dat je ook zelf dergelijke behoeften hebt. Je zult dan steeds verder losbreken uit oude beperkende gedachtestructuren en jezelf toestaan om fascinatie voor het onbekende en het voorheen ‘belachelijke’ te voelen.

Maagd
Veel zaken in je leven zijn op dit moment onduidelijk en kunnen zowel ‘positief’ als ‘negatief’ uitvallen. Het is nodig om een beslissing te nemen en daarmee een conflict uit de weg te ruimen. Hoewel er op dit moment misschien sprake is van een gespannen situatie die hoe dan ook vervelend lijkt uit te pakken, valt het in de praktijk allemaal wel mee. Feit is wel dat het een tijdje zal duren voordat de concrete gevolgen van jouw oplossing zichtbaar zijn. De aarde is nu eenmaal traag en kent haar eigen tempo om de dingen te realiseren. Het liefst zou je de handen even stevig uit de mouwen steken om er zo snel mogelijk klaar mee te zijn, maar je zult het moeten doen met de energie die er is. Voeling krijgen met die energie brengt je veel sneller en verder op weg, dan zelf je weg te willen kiezen of dingen te forceren! Je intuïtieve vermogen is op dit moment zeer sterk en biedt uitkomst in al die gevallen waarin het verstand momenteel in gebreke blijft. Deze nieuwe benadering zou wel eens een verhelderende blik op bestaande zaken kunnen geven. Maar ook hier geldt: verwacht niet dat je inspiratie en enthousiasme meteen concrete vruchten zullen afwerpen. Geduld is een schone zaak!

Weegschaal
Je ideeën zijn goed en bevatten veel potentie. Je beschikt over veel overtuigingskracht en weet anderen te charmeren met je vloeiende tong. Er hangt creativiteit in de lucht en jij laat je daardoor inspireren. Er komen nieuwe invloeden in je leven, waar je iets mee moet. Het is tijd voor iets anders. Je bent veranderd en ervaart de wereld om je heen op een nieuwe manier. Hoewel nog onduidelijk is wat je met deze creatieve aspiraties wilt gaan doen, weet je één ding heel zeker: er moet meer balans in jezelf komen. Dat betekent afstand nemen van het pantser van de geest. Je intellectuele vermogens hebben je altijd een zeker aanzien gegeven, maar waren tegelijkertijd een ‘veiligheidsschild’ waarmee je de wereld buiten hield. De ingang naar een meer gevoelsmatige en emotionele beleving van de werkelijkheid ligt in jouw creatieve gedrevenheid. Door je creatieve talent te ontwikkelen, volgen al die andere gebieden automatisch. In het creatieve komen de helderheid van lucht, de draagkracht van aarde, de passie van vuur en het vloeiende van water samen. Misschien lijkt het soms zwaar en ingewikkeld om contact te maken met jezelf en met wat jij ten diepste wilt, maar het is slechts een kwestie van volhouden en wachten op het moment van doorbraak.

Schorpioen
Deze periode staat in het teken van een bijzondere ontmoeting met een speciaal persoon. Dit contact is zo vervullend dat het gevoelens van gelukzaligheid tot gevolg heeft. Je bent alleen nog maar bezig met deze persoon en met het gevoel dat hij of zij bij je teweeg brengt. Het contact is helend en tilt je omhoog naar een ander niveau. De strubbelingen die zich op het gebied van werk, studie of carrière afspelen vallen hierbij in het niets. Ook conflicterende ideeën in jezelf verliezen hun kracht door de aanwezigheid van deze persoon. Hij of zij wijst je op een andere werkelijkheid buiten de tot nog toe voor jou bekende werkelijkheid, en je verwondert je over hoe één iemand alles in één klap kan veranderen zonder dat er concreet iets veranderd is. Je hebt toegang gekregen tot de wereld die deze ander is en wilt niets anders meer dan hierin te blijven vertoeven. Als deze ontmoeting de komende tijd niet expliciet gaat plaatsvinden, dan zullen zich in ieder geval impliciet belangrijke ontwikkelingen gaan afspelen op het relationele vlak. Er is hoe dan ook sprake van iemand in je leven die je raakt en die jouw bestaande wereld door elkaar schudt. Hoe bewuster je deze ander beleeft, hoe meer verrijkend deze ervaring voor je zal zijn!

Boogschutter
Er op dit moment sprake van een sterk naar binnen gaande beweging, terwijl het ‘buiten’ alles behalve rustig is. Op het gebied van de liefde kan er sprake zijn van zorgen of conflicten die leiden tot de nodige confrontatie. In andere relaties lijkt het soms alsof je in krachtmetingen verzeild raakt waaraan je gedwongen bent mee te doen. Het zijn roerige tijden die blijkbaar nodig zijn om voorbij een bepaald punt te komen en te kunnen rusten. Hoewel het soms misschien zwaar voelt, heb je voldoende kracht om door deze periode heen te komen en ergens diep van binnen weet je dat de dingen straks weer vanzelf zullen gaan en naar je toe zullen komen. Je bent momenteel even uit de woorden en luistert liever naar de geheime boodschappen van de natuur. Je voelt waarschijnlijk een sterke behoefte naar een andersoortige communicatie met de wereld om je heen. Je vaart op dit moment niet op de ratio, maar laat je leiden door je intuïties en ingevingen. Deze instelling draagt je door de zorgen en problemen heen naar een voor jou prettiger omgeving. Het is de storm voor de stilte die jij in gelatenheid over je heen laat komen, vertrouwend op wat komen gaat. Deze ontvankelijkheid blijft voorlopig en opent je ogen voor nieuwe werkelijkheden.

Steenbok
Er komt meer rust in je leven en de tijden waar je naar verlangd hebt, vangen binnenkort aan. Er is sprake van meer balans en het zou zelfs kunnen dat er genezing van lichamelijke of geestelijke kwalen plaatsvindt. De veranderingen hebben te maken met het op een meer open en directe manier communiceren; met een geliefde of met de mensen in je directe omgeving. Dat zorgt voor nieuwe ervaringen met bekenden en misschien zelfs voor gevoelens van verliefdheid. Jullie zijn erin geslaagd om obstakels uit de weg te ruimen en om oude conflicten op te lossen. Gevoel zal centraler in je leven komen te staan en dat betekent een grotere verbondenheid met de wereld om je heen. Je bent helemaal klaar voor deze nieuwe emotionele ervaringen, die erop duiden dat je een oude periode hebt afgesloten. Je wilt niet meer alleen zijn en bent doordrongen van het besef dat het optrekken van een muur niet alleen de pijnlijke, maar ook de mooie dingen tegenhoudt. Je bent in staat je kwetsbaarheid te tonen en kunt erop vertrouwen dat vanuit deze openheid je behoeften automatisch datgene aantrekken wat bij je past.

Waterman
Je weet dat er iets moet veranderen op het gebied van je relaties en voelt een sterke behoefte aan meer zinnelijke en aardse relaties die mogelijkheden bieden voor de langere termijn. Toch is er ook sprake van angst om jezelf aan de ander toe te vertrouwen. Je laat in de buitenwereld zien dat je beschikbaar bent, maar dit uitnodigende gedrag bevat tevens een voorwaardelijkheid. Het is een naar buitengaande beweging, die niet binnen durft te laten en daar geen duidelijkheid over schept. Dat kan leiden tot teleurstellingen, zowel bij jezelf als bij de ander. Wanneer je al in een relatie bent, gedraag je je uitnodigend en imponerend, maar tegelijkertijd ben je ontoegankelijk voor je partner. Dat kan voor verwarring zorgen, omdat jullie beiden niet weten waar het hapert. Je bent je emoties niet helemaal de baas op dit moment, wat versterkt wordt door een sluimerend gevoel van frustratie over iets wat er niet is. Het zou goed zijn om je behoeften te onderzoeken en om ‘gebreken’ in relaties eerder bij jezelf dan bij de ander te leggen. Wanneer de behoefte aan iemand anders – of aan een andere beleving van je huidige relatie – verdwenen is, zal de natuurlijkheid terugkeren en de manier waarop je jezelf in relatie tot de ander beleeft veranderen.

Vissen
Er vinden grote gebeurtenissen en veranderingen plaats. De omstandigheden doen er niet zoveel toe: jij bent op dit moment de heerser over je eigen leven en hebt de touwtjes stevig in handen. Je voert de regie zoals je nog niet eerder gedaan hebt en je hebt daardoor het gevoel dat je de hele wereld aankunt. Je geest is zeer scherp en je inzichten zijn verfrissend en origineel. Je geniet van je eigen succes en weet dat het bereikte niet meer afgepakt kan worden. Emotioneel ben je zeer in balans, wat niet betekent dat het rustig is op het relationele vlak. Je bent simpelweg in staat om orde in de chaos te scheppen en om situaties te overzien. Toch kent deze succesvolle periode ook een keerzijde: de euforie kan gemakkelijk omslaan in een illusie. Het is verleidelijk om in positieve constateringen en gevoelens van gelukzaligheid te blijven hangen, maar daarna moet het stadium van de concretisering betreden worden om de nieuwe ervaringen van een gefundeerde basis te voorzien. Waarschijnlijk is er momenteel zo veel om je goed over te voelen, dat het moeilijk is om te bepalen in welke richting je verder wilt gaan. Toch is het raadzaam om je energie te bundelen en om te kiezen. Doe je dat niet dan wordt het moeilijk om in de toekomst een situatie van versplintering te voorkomen.

 

NIEUWSMAGAZINE 7, APRIL/MEI 2009

Kijk ook op onze website www.helderinzicht.com

Geschenken vanuit het hart

Door Francine McCaine

Wat een lekker dagje erop uit met elkaar had moeten worden, eindigt in een nachtmerrie. Op weg naar een musical krijgen Karin en Herma in februari 2005 een ernstig auto-ongeluk. Na langdurige revalidatie wordt de diagnose ‘whiplash’ vastgesteld en het duurt jaren om er weer boven op te komen. Vanaf dat moment is het een gevecht tegen de mentale en fysieke klachten. “Wanneer je al je zekerheden moet loslaten en ontdekt dat alles waar je goed in bent en waar je je eigenwaarde aan hebt ontleend wegvalt, moet je opnieuw leren van jezelf te houden”, aldus Karin en Herma. Tijdens het zware herstelproces ontstaat de droom om samen een webwinkel te openen met edelstenen, kristallen, sieraden en andere hartsgeschenken. Een paar jaar later, op 30 november 2008, gaat Patanga (betekent ‘vlinder’ in het Sanskriet) online en wordt een droom werkelijkheid.”

Karin leidt een druk leven, tot het ongeluk haar letterlijk tot stilstand brengt. “Het auto-ongeluk was als een spiegel die me werd voorgehouden”, vertelt ze. “Ik heb in het verleden veel meegemaakt, maar raasde ieder keer gewoon weer verder. Het auto-ongeluk was een harde les, maar wel één die ik blijkbaar nodig had.” Karin komt er na het ongeluk achter dat ze zichzelf al die jaren heeft weggecijferd. Ze gaat door een lange periode van verdriet en pijn. Ook komt ze weer in contact met haar eigen spiritualiteit, waar in het verleden geen ruimte voor was. Zelf noemt ze het een ervaring van helder inzicht, die voor een ommezwaai in haar leven gezorgd heeft. Karin: “Ik moest door veel pijn heen om ook weer mooie dingen te kunnen ontdekken en weer te kunnen genieten van de alledaagse kleine dingen. Zo vond ik vroeger mooie spullen belangrijk, maar tegenwoordig draait alles om het gevoel. Het is geweldig dat ik hier samen met mijn gezin in gegroeid ben. Hoe ga je samen door het leven, daar gaat het om! Mijn man zegt dat hij nu een andere vrouw heeft: een lieve vrouw met doorzettingsvermogen, kracht en enthousiasme waar hij opnieuw verliefd op geworden is”.

“Leef vanuit je gevoel, geniet en heb elkaar lief!”

Karin en Herma ondervinden zelf de ondersteunende werking van edelstenen tijdens hun herstelperiode en verdiepen hun kennis van de stenen om er ook andere mensen mee te helpen. “’Geschenken vanuit het hart’ betekent dat we puur vanuit ons gevoel te werk gaan”, vertelt Karin. “We leggen niets op, maar vinden het belangrijk dat mensen zelf voelen en de tijd nemen om een edelsteen te kiezen. Is een steen niet voor je bestemd, dan is het niet voor je bestemd.” Veel mensen hebben volgens Karin moeite met het gevoelsaspect en leven vanuit een verstandelijke benadering. “Leef vanuit je gevoel, geniet en heb elkaar lief, dat is belangrijk!”, zegt ze. “Wanneer je in je gevoel zit, voel je je hart letterlijk kloppen en krijg je een zachte uitstraling. Twee jaar geleden was ik verbitterd en dacht ik vooral aan wat ik niet wilde en aan wat ik niet kon. Dat straalde ik ook uit; ik zag eruit als een zombie. Nu loop ik met opgeheven hoofd en komen alle mooie en positieve dingen naar me toe.”

Karin en Herma kopen de artikelen niet massaal in, maar gaan zelf naar de groothandel en kiezen de producten met zorg en aandacht uit. “Het bijzondere is dat we daarbij onafhankelijk van elkaar tot dezelfde keuzes komen”, aldus Karin. Een paar maanden na de start gaat het Patanga voor de wind. “Vorig jaar wisten we nog niet eens hoe of wat, en nu staan er veel mooie producten op de site”, vertelt ze enthousiast. “De één ziet het licht, de ander krijgt een visioen en zo overkwam ook mij ruim een half jaar geleden iets wat me nog iedere dag bijstaat. Tijdens een rustperiode realiseerde ik me ineens dat ik voor mezelf moest opkomen en dat ik de enige was die dit kon doen. Ik heb altijd gedaan wat anderen van mij verlangden. Ik dacht dat ik, door voor iedereen klaar te staan en hard te werken, ik respect en waardering zou verdienen. Ik kwam tot de ontdekking dat dit niet zo werkt. Je kunt het helder inzicht noemen. Vanaf dat moment wist ik wat ik wilde gaan doen en wat mijn passie is: mijn ervaringen delen en andere mensen helpen die daar behoefte aan hebben. En dat gevoel wordt alleen maar sterker!”

“Er komen altijd weer mooie dingen op je pad, wanneer je daarvoor openstaat!”

Het geheim van het succes van Patanga is volgens Karin acceptatie: “Tijdens ons herstelproces hebben we ondervonden dat acceptatie herstel betekent en dat daaruit inspiratie ontstaat. Hoe meer je vecht, hoe verder je geblokkeerd raakt. Loslaten, daar gaat het om! En daarvoor is het belangrijk om naar je basis te gaan, tot jezelf te komen en je af te vragen wat je wilt en wat goed voor je is. Er komen altijd weer mooie dingen op je pad, wanneer je daarvoor openstaat!” Op het maatschappelijke vlak ziet Karin in dit opzicht veel positieve veranderingen plaatsvinden. “Mensen willen terug naar de basis en zijn zoekende”, zegt ze. “Hoeveel mensen worden tegenwoordig niet ziek of hebben een burn-out? Dat heeft daar allemaal mee te maken. Er is sprake van een maatschappelijke ommekeer en niet alleen ik, maar ook een heleboel andere mensen zijn zich daar inmiddels bewust van geworden!”

Voor meer informatie: www.patanga.nl

Column

Biometrie

Door Peter Thijssens

Vroeger toen ik nog een kind was, gingen we meestal achterom; de achterdeur was altijd open. De voordeur was alleen voor visite. Scholen waarvan overdag de buitendeuren op slot waren, bestonden niet. Winkels hadden nog geen anti-diefstalpoortjes. Mijn fiets had alleen een gewoon slot. Vanavond keek ik naar het journaal, waarin een item was over biometrie. Biometrie omvat de beveiligingssystemen die werken met lichaamskenmerken, zoals irisscans en vingerafdrukken. Er is zelfs een lagere school met vingerafdrukherkenning!

Ons land wordt volgebouwd met beveiligingssystemen. Op steeds meer plaatsen duiken camera´s op. De motivatie hiervoor is dat het de veiligheid zou vergroten, maar in feite doet het precies het tegenovergestelde: het wakkert angstgevoelens aan. Zoals bekend, trek je aan wat je uitzendt: de toenemende beveiliging maakt ons alleen maar banger en daardoor creëren we zelf angstsituaties. En zo zitten we in een negatieve spiraal, waarbij er steeds meer en steeds ingewikkelder veiligheidssystemen worden ingevoerd, zonder dat het gevoel van veiligheid daadwerkelijk toeneemt. Criminelen waren er, zijn er en zullen er voorlopig nog wel een poosje zijn. Om aan hun inkomsten te komen, zullen ze steeds sluwere methoden gaan gebruiken waardoor de spiraal verder versterkt wordt.

De werkelijke oorzaken achter deze toenemende angstspiraal worden totaal genegeerd: het inconsequente gedrag naar elkaar toe, de individualisering, het samengaan van verschillende culturen die sterk van elkaar verschillen en waarover de echte discussie maar niet gevoerd wordt, politieke correctheid, de toenemende normvervaging, het elkaar niet meer aanspreken op elkaars gedrag en vooral het toenemende egoïsme.

Wat nu gebeurt, is dat de afgescheidenheid steeds meer versterkt wordt, het wantrouwen naar elkaar, de angst voor elkaar. Wij hebben echter de keuze om een andere weg te bewandelen. We kunnen ervoor kiezen om de grondoorzaken aan te pakken, in plaats van te proberen de symptomen te bestrijden. Openheid, eerlijkheid, consequent zijn: dat zijn woorden die bij deze aanpak horen. En het besef dat wij zelf deel uitmaken van de problemen, ze hebben meegecreëerd en dat het niet alleen aan ‘hen’ ligt. Op het moment dat we gaan beseffen dat iedereen meehelpt om deze angstspiraal te creëren, kunnen we beginnen om ieder onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. We hoeven niet te wachten op de politiek; hoe meer individuele mensen besluiten om hun angst los te laten en vanuit hun Zelf te gaan handelen, hoe meer effect deze beweging sorteert. Het zal niet zonder slag of stoot gaan en offers vragen, maar doe wat je zelf kunt doen en ga niet mee in de angstwedloop. Blijf bij jezelf en doe wat je zelf kunt. Anderen zullen vanzelf volgen, je hoeft je niet boven hen te stellen of hen te overtuigen, je uitstraling zelf zal het werk doen.

www.soulnature.nlWees geen dromer, word concreet!

Door Francine McCaine

We hebben niet alleen een lichaam, we zijn het. Opmerkelijk genoeg benaderen we ons lichaam vaak als iets vreemds, alsof het niet van onszelf is. Als iets wat we eronder moeten zien te krijgen, of als middel waarmee we nog harder kunnen werken. Het lichaam op zichzelf is geen werkelijkheid meer. We leven vanuit ons hoofd en laten ons graag verleiden door alle mooie ideeën die daarin rondwaren. Daardoor staan we niet in contact met ons lijf en ook niet met onze behoeften, want behoeften zijn lichamelijk en maken zich kenbaar door middel van het lichaam. Zo vreemd is het dus niet dat veel mensen – in een wereld van eindeloze mogelijkheden – niet weten wat ze willen. Het hoofd beredeneert en berekent zonder dat het ook maar ergens voeling mee heeft. Dat we ons bewust van onszelf zijn, is vaak eigenlijk niet meer dan een mooi idee.

Het lichaam is de ingang naar het hier-en-nu. Met het lichaam ervaren we en wordt de wereld om ons heen tastbaar, in tegenstelling tot de ideeën die geen enkele basis in de concrete wereld hebben. De taal heeft een grote bijdrage geleverd aan het wig tussen onszelf en ons lichaam, omdat we de woorden op een gegeven moment als werkelijkheid zijn gaan beschouwen. De taal conditioneert ons door onze ervaringen te reduceren naar het niveau van wat erover gezegd kan worden. Maar achter dezelfde woorden gaan vaak verschillende ervaringen schuil. De taal is dus een schijnwerkelijkheid, gecreëerd om grip te krijgen en het leven begrijpelijk te maken. Daardoor staat de taal oorspronkelijke waarneming in de weg. Enkel op onverwachte momenten krijgen we wat ook wel een sublieme ervaring of een visioen genoemd wordt: een moment waarop we getroffen worden door de grootsheid van iets wat we niet met ons bewustzijn kunnen bevatten. Dergelijke ervaringen zijn vaak zeer lichamelijk. We voelen dan van alles, maar kunnen achteraf niet verklaren of uitleggen wat er gebeurd is. Op dat moment hebben we iets van het raadsel van het leven zelf gevoeld en zijn we deelgenoot geworden van een goed bewaard geheim.

Hoe kun je je openstellen voor een dergelijke ervaring? Door uit de ideeën te komen en weer te gaan ervaren. Door in de natuur te wandelen, waar de zintuigen het ongemerkt overnemen van de geest en de evaring intenser en lichamelijker is. Door boekenwijsheid te vervangen door een in de ervaring geworteld bewustzijn. De moderne mens is veelal afgesloten van dit bewustzijn, mede door toedoen van de invloeden van reclame, mode en commercie. Ervaren heeft niets te maken met de moderne honger naar heftige ervaringen, sterke prikkels en overweldigende sensaties. Het gaat om een ander soort sensibiliteit die je kunt ontwikkelen door jezelf weer met de natuur (binnen en buiten) te verbinden. Vanuit de rijkdom van de concrete werkelijkheid krijg je weer voeling mét. Je kijkt dan voorbij de woorden en luistert niet meer naar wat iemand zegt, maar naar hoe iemand het zegt. Woorden zijn vluchtig, maar het gevoel dat tijdens een gesprek ontstaat is concreet. Mooie woorden kunnen niet op tegen een onbehaaglijk gevoel. Dat gevoel is de taal van het lichaam die niet mis te verstaan is. De geest kan bepaalde dingen niet bedenken of vermoeden, het lichaam voelt het direct!

francinemccaine.blogspot.comRunenenergie & zelfhelend vermogen

Door Christine Versluis

Al van oudsher worden er vele verschillende symbolen en tekens gebruikt om gezondheid te verbeteren, wensen en verlangens kracht bij te zetten, een goede oogst af te dwingen of om geluk in de liefde te vinden. Runensymbolen zijn eenvoudige tekens die gemakkelijk op een papiertje te schrijven zijn, zodat je het bij je kunt dragen of onder je hoofdkussen kunt leggen. De runentekens worden vaak in hout gekerft om magische attributen te maken, bijvoorbeeld voor op een huisaltaar. De oeroude Noordse tekens dragen een enorme energie bij zich die voor allerlei doeleinden kan worden ingezet. Gaat het om een gewenste ondersteuning van je zelfhelend vermogen, dan is runen een directe en eenvoudige manier om een bepaald doel te bereiken. Je kunt hierbij denken aan de behoefte aan extra kracht en energie, meer voldoening in je leven, concentratie, hulp bij het nemen van een moeilijke beslissing, het verder ontwikkelen van je spiritualiteit, het ondersteunen van je creativiteit of het creëren van innerlijk en uiterlijk evenwicht. Vanzelfsprekend worden runen ook gebruikt vanwege hun inzichtelijke en voorspellende waarde als orakel en de goede adviezen die uit een legging of worp naar voren komen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de runen en hun werking als talisman:

Zodra je bij het lezen het gevoel hebt dat een thema of trefwoord bij jou ontbreekt of versterkt kan worden, dan is dat teken de talisman die op dit moment bij je past.

Fehu
Overvloed, bezit, roerende goederen, geld.
Overleven, verlies, teleurstelling.
Doel: met open armen alles in je leven met liefde verwelkomen.

Uruz
Kracht, energiereserves, moed en vrijheid.
Lusteloosheid, inperking, geen verbetering, het lukt je niet.
Doel: bruggen bouwen, bijvoorbeeld tussen wat je wilt en wat mislukt.

Thurisaz
Nieuw begin, afsluiten van het oude, herinneringen.
Gesloten zijn, bij de pakken neerzitten, geen uitdaging.
Doel: door de poort gaan.

Ansuz
Signaal, wegwijzer, advies, goed denkvermogen.
Beïnvloeding, teveel advies, niet kunnen kiezen, onjuiste werkelijkheid.
Doel: gids tussen hemel en aarde (of bijvoorbeeld jezelf en de buitenwereld) zijn.

Raido
Communicatie, reizen, zelfexpressie, jezelf durven zijn, rechtzaken, het recht, kennis.
Niet voor jezelf opkomen, misverstand, onbegrip, zelfontkenning.
Doel: channelen en vrij door je geest reizen.

Kanu
Nieuw licht, nieuw inzicht, opening, zon, nieuwe mogelijkheden, horizonverbreding.
Vaststaande meningen/ideeën verduisteren een open kijk, geen zin hebben.
Doel: het kosmisch Licht op je pad.

Gebo
Samen, samenbrengen, vertrouwen, samenwerken, partnerschap, eenheid, groei en hoop.
Vrijheid, tweelingziel of juist het gemis aan vrij zijn, tegen je zin aan iets/iemand gebonden.
Doel: eenheid van lichaam en geest.

Wunjo
Vreugde, blijheid, optimisme, enthousiasme, verdieping, liefde, doel vinden, geloof in jezelf.
Ongeloof, geen zelfgeloof, twijfel, beïnvloeding, geen motivatie, anderen bepalen niet jij.
Doel: de vrolijk wapperende vlag van het Zelf. Hoe ziet jouw unieke vlag eruit?

Hagalaz
Onverwachte gewenste verandering, opnieuw beginnen, van niets iets maken, examen.
Ziekte, moeilijke tijd, doemdenken, (ongewenste) verplichtingen, vastzitten, stagnatie.
Doel: je ziel als oerbeginsel van jouw kosmische levensvorm.

Nauthiz
Zelfonderzoek, zelfreflectie, dingen onder ogen durven zien, jouw kijk op de wereld.
Op jezelf teruggeworpen, negatief denken, te streng voor jezelf zijn, weerstand, strijd.
Doel: het vuurstokje waarmee je jouw innerlijke vuur laat ontbranden.

Isa
Welkome rust, stilstand, verwerken, inkeer, in alle rust met jezelf bezig zijn, schoonheid.
Verleiding, onrealisme, je minder voelen dan anderen, in de schaduw blijven.
Doel: bevroren gevoelens en situaties laten smelten.

Jera
Oogst, succes, geduld, natuurlijke cycli, alles op z’n tijd, op de goede weg zijn, turningpoint.
Plotse ommezwaai, mislukking, succes blijft uit, afdwingen werkt niet, terugval, wachten.
Doel: yin en yang op een natuurlijke manier in jezelf tot evenwicht brengen.

Eihwaz
Weerstand, veerkracht, betrouwbaarheid, evaluatie, moeten incasseren, in je kracht staan.
Afhankelijkheid, gebrek aan energie of verbeeldingskracht, spanning/stress, geen creativiteit.
Doel: zoektocht naar evenwicht door je sterke wil en begrip.

Perth
Het verborgene, ongekende, onbewuste, inwijding, levensgeheimen, je potentieel.
Dwaalwegen, verborgen krachten/magie ontkennen, niets loopt volgens plan, niet jezelf zijn.
Doel: inwijding die het verborgene zichtbaar maakt.

Algiz (Elhaz)
Bescherming, gidscontact, het hogere, goede ingevingen, het geestelijke, wéten, levensdoel.
Rusteloos, onbeschermd voelen, emoties overheersen, over-spanning, niet de juiste weg.
Doel: je Zelf in het centrum zetten van je levensmandala.

Sowelo
Zonnekracht, succes, stralen, gezondheid, vuur, ontplooiing, overwinning, levenskracht, blij.
Falen, ijdelheid, materiële, opgebrand raken, ongecontroleerde energie, overdaad schaadt.
Doel: samengebalde Ik-kracht zoekt verbinding met het kosmische voor heelwording.

Teiwaz
Strijder, drijfveer, moed, strijden voor goede zaak, kennis en wijsheid, goedheid, idealen.
Spanning, je doel missen, onvervulde wensen, niet leven volgens eigen principes/idealen.
Doel: een opening creëren om je kracht te focussen en op te voeren.

Berkana
Groei, vernieuwing, geboorte en wedergeboorte, kiemkracht, positieve eigenschappen.
Het nieuwe tegenhouden, misplaatst schuldgevoel, jezelf geen geluk gunnen, blokkade.
Doel: nadenken over jouw pieken en dalen.

Ehwaz
Snelheid, beweging, overzicht, razend tempo, goed intellect, alles doorzien, voordeel/winst.
Teveel haast, over de top, ego, hoogmoed, zelfoverschatting, geen zelferkenning, uitstel.
Doel: je persoonlijkheid versterken op basis van een aangescherpt intellect.

Mannaz
Zelfkennis, -ontwikkeling, streven naar perfectie, in balans zijn, zelfontwikkeling, je kunnen.
Impasse, geen zelfspiegeling, onzekerheid, niet in het beste geloven, berekenend zijn.
Doel: in je Zelf of in je ziel/in water schouwen is de vreugdevolle herkenning van het Zelf.

Laguz
Levensstroom, flow, alles op de eigen tijd, onbewuste, de stroom der dingen, rust, natuur.
Meegesleurd worden met de stroom, geen controle, geen levenslessen leren, doordraven.
Doel: leren om je schaduw te integreren en stromen naar een kosmisch doel.

Inguz
Vruchtbaarheid, voorspoed, de vruchten plukken, fijne periode, plannen en ideeën lukken.
Zwoegen en ploeteren, ben je wel met het juiste bezig? Geen openbaring verwachten.
Doel: God van het licht, geboorte, het helpen, familie en koestering van het vruchtbare.

Dagaz
Nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden, een nieuwe kans, ontwaken, ochtendgloren, ideeën.
Definitief einde, in het negatieve blijven, geen nieuwe mogelijkheden verwachten, down.
Doel: van nacht naar dag, van spanning naar ontspanning en van negatief naar positief.

Othila
Eigen leefwereld, jouw geluksplekje, familiebezit, je spirituele afkomst, het denken.
Het oude niet kunnen loslaten, het negatieve veroorzaakt door eigen denken, alleen zijn.
Doel: kosmische afkomst en familie. Kennis nemen van de Akasha kronieken.

www.PraktijkInzicht.come2me.nlKunstwerk

ik wil
mijn eigen klanken horen
die woorden vormen uit mijn hart
met eigen ogen zien
ontdekken
dát wat mij is

tevreden in mijn eentje
spelend met de hoorn van overvloed die leven heet

Mirth

www.mirth.nlKleurrijke ontwikkelingen

Door Jozina de Haan

Hallo beste lezer(es). Wat leuk dat ik mij aan je voor mag stellen. Mijn naam is Jozina de Haan en ik ben Werker van het Licht. Ik houd mij bezig met het uitdragen van positieve kracht, licht en liefde en ik ben op bewust niveau sinds 1993 werkzaam als medium tezamen met mijn gidsen; mijn begeleiders in de geest; wat zich op zeer breed vlak manifesteert, zo mag ik vreugdevol ervaren.

Er wordt mij terloops vaak gevraagd hoe het bij mij allemaal begonnen is. Welnu, ik had als kind al een creatieve en onderzoekende geest en op latere leeftijd heb ik mij ernstig verdiept in de zin van het leven en in Gods wetten; met name hoe de zaken des levens in het juiste licht te plaatsen. Ik verdiepte mij in de daadwerkelijke betekenis van het begrip liefde. Ook kreeg ik zicht op zaken als oorzaak en gevolg, mediamieke gevoeligheid, ziekteprocessen, afstemmingen in gevoelsgraden en hoe de kracht in jezelf naar boven te halen. Na het een en ander aan kennis tot mij te hebben genomen, sprak ik de vurige wens uit naar mijn broeders in de Geest (of God, hoe je het zelf wilt noemen) om hetgeen ik mij aan bewustwording en kennis eigen had gemaakt, uit te dragen naar de mensheid, in een vorm welke bij mij paste… zo eigenzinnig was ik dan wel!

Na de openbaring van deze oprechte wens, liet ik het in vertrouwen los. Niet lang daarna werden de dingen in werking gezet, en hoe! Het ging niet zonder slag of stoot, maar ik had de overgave en het vertrouwen. En ja, mijn gave kwam via meerdere gebeurtenissen aan de oppervlakte. Onder andere in het schilderen van de ziel (middels mijn oosterse gids), zonder dat ik kennis heb van de persoon in kwestie. Al zeventien jaar lang is er een continue stroom van aanvragen en ook in het buitenland vinden mijn schilderijen in grote getale aftrek (zonder dat ik ooit een advertentie heb geplaatst). Tot mijn vreugde en voldoening mocht ik ook vele bundels voor ontwaking en dus bewustwording schrijven. En er zijn nog steeds veel nieuwe ontwikkelingen omtrent mijn kleurrijke maar veelomvattende taak.

Ik ben nooit een klant geweest voor clubjes en groepjes en heb geen enkele cursus doorlopen. Dit had mij en mijn missie enkel in de weg gestaan. Ook met school had ik niets. Ik nam er geen deel aan maar was – goed beschouwd – toeschouwer langs de kant. Ik heb het leven lief, maar trek mijn eigen plan en doe mijn eigen ding. Ik houd contacten niet kunstmatig in stand. In plaats daarvan is mijn motto ‘go with the flow’. Tot zover mijn kleine relaas. Verder wil ik je meegeven: wees en blijf enkel liefde, zoek geluk en zekerheden niet buiten maar in jezelf en vertrouw op je eigen kracht en innerlijk gevoel. Werk met datgene wat jij je eigen hebt gemaakt en creëer geen drempels voor vernieuwing! Voor een bezoek aan mijn praktijk of aan de beurzen waar je mij kunt vinden, surf naar:

www.jozinadehaan.nlZonnemeditatie

Door David

Vanwege veel uitlopende redenen, waarvoor we allemaal wel een verklaring kunnen vinden, doet de zon extra haar best om voor ons te schijnen. Dit is een aansporing voor ons om terug te schijnen, want daar zijn we allen toe in staat. Voor de geïnteresseerden schrijf ik daarom een stukje over het contactleggen met de zon en over het met de zon mediteren. Het is een meditatie die nog eens extra energie heeft bij equinoxen en zonnewendes.

Het eerste wat je voor jezelf kunt doen is in je hart gaan zitten. Zie het hart als een groene energiebal in je borst, die zich opent naar waar je je richt. Probeer de stroom van Zijn naar je hart te sturen, alsof het de bron is waar vanuit je leeft. Van daaruit kun je je hele lichaam verder openen naar waar de zon zich bevindt. Dit kan eventueel ook naar andere hulpwezens zoals de maan, de sterren, de bomen of andere energieën waar jij je goed bij voelt en meer van wilt ervaren.

Als de zon zich goed laat zien, kun je buiten gaan staan op de plek waar het voor jou goed voelt. Je kunt de zon eventueel iets vertellen of vragen om met je te mediteren. Dit kan in jezelf of luidop. Gedachte en intentie zijn het belangrijkst. De zon laat zijn stralen sowieso op je schijnen, maar de meeste mensen staan daar niet voor open en sluiten met hun gedachten een groot deel van hun energie af. Pas als ze onder de zon slapen en minder afgesloten zijn, voelen ze zich energierijker en lichter en realiseren ze zich dat de zon er wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben.

Door in je hart te gaan zitten, het open te stellen voor de zon en de stralen je te laten doordringen, kun je de zachte gele energie als een warme douche over je heen voelen stralen. Je kunt dit net zo lang doen als voor jou goed voelt. Om jezelf bij het openen te helpen, kun je je armen openslaan en je handpalmen naar de zon toe richten. Handen zijn namelijk één van de grote +- gevoelsreceptoren van het lichaam. Gedachten hoef je niet tegen te houden; laat alles maar vrij stromen. Wanneer je gedachten toch in de weg zitten, kun je ze zegenen, bedanken voor hun aanwezigheid en vertellen dat ze mogen rusten of vertrekken. Achteraf mag je de zon bedanken voor het moment tussen jullie twee. Weet dat dit ook voor de zon een wederzijds proces is. Hij kan via jou de aarde voelen en ervaren. De zon kan de aarde zo zelfs meer helpen. Je bent een ontvangstkanaal voor de zon op aarde. Hoe meer van dit soort kanalen er zijn, hoe meer hij zijn vreugdevolle energie op de aarde kan verspreiden.

Zoals de grootsten en kleinsten onder ons allemaal zeggen: volg je gevoel!Tarotlegging: de innerlijke voorjaarsschoonmaak

Door Christine Versluis

Nu de zon vaker zichtbaar is, willen we weer naar buiten, actiever zijn, ons huis een intensieve schoonmaak geven en alles opruimen en overzichtelijk maken. Het is zeker zo dat een opgeruimde werkplek meer rust en zekerheid geeft en dat een geordend huis ruimte creëert. Toch zijn er vaak allerlei karweitjes, taken, verplichtingen, zorgen, niet vervulde wensen en ‘to do’s’, die we – veelal onbewust – met ons mee blijven sjouwen. Zelden zijn we ons ervan bewust dat we daardoor moe, energieloos en weinig enthousiast zijn. De tarotkaarten zijn als een spiegel voor de dingen waaraan we vastzitten, en kunnen zodoende wijzen op de zorgen en verplichtingen die blokkades kunnen gaan vormen.

De kaarten slaan een brug tussen het oude en het nieuwe, waarbij we het ‘nieuwe’ graag zien als ‘verlost zijn van’, een grote opluchting en weer volop overzicht om de grip op ons leven terug te krijgen. Dit legpatroon is gericht op het tot stand brengen van contact met je innerlijke Zijn. Ik hoop dat het helderheid en inzicht brengt en wens je een heerlijk zonnig voorjaar toe!

Je begint met negen kaarten. De eerste drie leg je van links naar recht en verbeelden de zorgen, verplichtingen en overige ballast. De drie kaarten van links naar rechts in de rij eronder vertellen hoe je iets definitief kunt oplossen en geven een advies over loslaten of over een andere houding die kan leiden tot opruimen. De drie kaarten in de onderste rij tonen hoe jij je voelt na de schoonmaak en of er ergens iets is blijven liggen. Dit is een eenvoudig en doeltreffend legpatroon, dat zich ook heel goed leent voor Zigeunerkaarten, Lenormand, Zentarot of runen(kaarten).

Voorbeeld

In mijn bovenste rij ligt Pentagrammen 10. Een positieve kaart die nu naar een last verwijst en dat klopt. Ik streef soms tegen de stroom in naar een zorgeloos, financieel prettig en fijn huiselijk leven, maar dit begint een last te worden. Er gaat veel tijd inzitten en ik wil tegen beter weten in verbeteringen afdwingen, terwijl ik daar geen invloed op heb. Rust en genieten worden vervangen door altijd werken, huishoudelijke perfectie en verplichtingen. De oplossing is Staven 4: mijzelf losmaken van deze onderdrukkende situatie en het leven weer vieren: alles op zijn tijd, doen wat nodig is, maar niet te hoge eisen stellen aan mezelf. Daarna voel ik me als Bekers 9: rustig en tevreden met wat ik al bereikt heb. Dit is het inzicht dat het ware geluk uit mijzelf komt, uit hoe ik mij voel in ontspanning en niet uit het afvinken van alles wat ‘moet’. Ook treffend is Pentagrammen Koningin bovenaan: de nadruk van de lasten op mijn schouders ligt in het aardse leven, het werk en alle andere dagelijkse beslommeringen. Een prachtige koningin houdt van luxe en comfort, is graag bezig met anderen en geeft mensen een welkom gevoel. Dieren en de natuur hebben haar voorkeur. Ze is altijd in de weer om het huiselijke en aardse leven goed en comfortabeler te maken. De andere kant van de medaille: haar persoonlijke leven en haar interesses schieten er vaak bij in. De oplossing: de Wereld. Er zijn veel aspecten van de Koningin Pentagrammen in mij. Er is veel tegelijk dat om aandacht vraagt, dus kan ik beter prioriteiten stellen en bewuste keuzes maken. Daarna is er Bekers 8: terug in mijn gevoel en de kans om mijn eigen weg te gaan, zonder dat dit ten koste gaat van anderen en werk.

Toch wel confronterend, mezelf in de kaart kijken!

www.PraktijkInzicht.come2me.nl

In deze rubriek staat één van de consulenten van Helder Inzicht centraal. Zeven vragen en zeven antwoorden vormen een nadere kennismaking. Deze keer aan het woord: David.

1. Wat betekent helder inzicht voor jou?

Helder inzicht betekent voor mij handelen vanuit het zuivere gevoel. Gewoon weten wat je te doen staat en je daar ook goed bij voelen. Je krijgt dan inzichten die als een helder licht op je schijnen. Het is een soort van kennisname die bedoeld is voor jou alleen, om je verder te helpen naar je levensdoel of naar het geluk in jezelf.

2. Wat is je motivatie om als consulent op deze bellijn zijn?

Ik heb wel eens dat een ingeving van een ander me stukken verder brengt dan mijn eigen verwarrende conclusies en twijfels. Soms mis je het grotere plaatje en dan is het fijn dat iemand anders je kan vertellen waar het om draait. Daarbij help ik mensen graag via de lijn!

3. Op wat voor manier probeer jij de bellers te helpen?

Ik laat ze eerst vertellen waarmee ze zitten en probeer daarna te voelen wat er echt achter zit. Soms boeit het probleem niet en gaat het om de kern ervan. Ik zoek samen met de ander naar deze kern en geef de middelen om er anders over te denken en het aan te pakken. Het echte werk blijft bij de hulpvrager.

4. Hoe ga jij zelf met problemen om?

Ik wacht en voel. Ik weeg de dingen die ik kan doen af, in mijn hart, en ga dan voor wat mij aantrekt of waarin ik een opening zie die straalt en trilt in mezelf.

5. Hoe belangrijk is spiritualiteit voor jou?

Ik ga ervan uit dat alles spiritualiteit is. Je kiest zelf welke bril je opzet natuurlijk en sommige brillen zien alleen maar de materiele basis. Ik probeer met spiritualiteit zoveel mogelijk brilloos te zijn. Om alles te kunnen zien.

6. Wat is je levensmotto?

Ik heb niet echt een levensmotto maar ik probeer zoveel mogelijk te werken rond vrijheid. Vrij zijn van jezelf als afhankelijk persoon en vrijheid van de dingen die je niet nodig hebt. Om zo helder mogelijk over de zaken te kunnen denken en daarnaar te handelen.

7. Welke vraag mis je en wat is je antwoord?

De vraag: wat wil je voor deze wereld betekenen in dit leven? Mijn antwoord: ik wil haar vriendschap aanbieden en er zijn als zij me nodig heeft. Ik wil dit ook aan anderen doorgeven, want haar liefde kent geen grenzen. Nog steeds mogen wij er zijn van haar. Het is eerder een kwestie van kunnen voor haar, dan van willen.Verbondenheid

Henry is een hogere energie collectief (Higher Energy) die – via SYL – zijn universele visie op onze aardse ontwikkelingen deelt. Die visie is (gratis) beschikbaar op www.handreiking.com. Wil je Henry een vraag stellen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@handreiking.com en wellicht wordt jouw vraag in de volgende nieuwsbrief behandeld! De vraag deze keer:

Ik voelde rond de 21e december een hele krachtig kosmische energie die mij meer dan normaal beïnvloedde. Ik ontving voortdurend inzichten en boodschappen voor de mensen die ik wilde helpen en voelde ook veel contact met maan, zon, edelstenen, mijn gids, hogere Zelf. Klopt het dat dit een voorproefje was van wat ik 21/12/2012 zal ervaren? Groetjes, Solita Luten.

HENRY: Dag lieve Solita. Laat ik jouw vraag voor deze gelegenheid nou eens beantwoorden met een wedervraag: waarom zou je wachten tot 21 december 2012 als er nu ook al zoveel moois te ervaren is? Het universum is continu in beweging, net als jij en alles. Inderdaad, soms zijn er combinaties nodig om de ontwikkeling meer energetische kracht te geven, maar het is zeker niet de bedoeling dat je je alleen maar gaat concentreren op ‘bijzondere data in de toekomst’.

Alles wat gebeurt, vertelt iets over wie jij werkelijk bent. Iedere keus die je maakt, vertelt iets over wie jij werkelijk bent. En bezig zijn met ‘wat er zou kunnen gaan gebeuren’ is oude energie, lieve Solita. Op het nieuwe niveau is er alleen ruimte voor bezig zijn met wat er is.

Wat jij heel sterk hebt ervaren is verbondenheid. De verbondenheid met maan, zon, edelstenen, jouw gids en hogere zelf. En die verbondenheid was geen momentopname. Die verbondenheid was er al vóór 21 december 2008, die verbondenheid is er nu en die verbondenheid zal er altijd zijn. Je bent immers een deel van het grote geheel. Die verbondenheid IS.

Aan jou de keus om die verbondenheid steeds meer en dieper te gaan ervaren. Hoe? Door te gaan handelen vanuit die verbondenheid. Door te handelen vanuit het besef dat je met alles in contact staat en dat niets van elkaar is afgescheiden. Dat niemand beter of slechter, wijzer of dommer, spiritueler of aardser is dan een ander. Door te handelen vanuit het vertrouwen dat alles wat gebeurt, bijdraagt aan jouw groei. Dat er geen reden is voor bescherming, voorbereiding, ‘jezelf schrap zetten’ of angst.

Als je gaat handelen vanuit die verbondenheid, zul je ‘m dieper en dieper gaan ervaren en wordt 21-12-2012 gewoon een getal. Een punt op de tijdslijn dat jullie hebben gecreëerd. Maar het punt is niet belangrijk. Jij bent belangrijk. Word je bewust van wie je werkelijk bent, in al jouw facetten en al jouw eigen aardigheden. Dan wordt iedere dag een bijzondere datum.

Van energie tot energie,

HENRY

Nieuws van consulentenMijn Keerpunt van Syl uitgegeven

Het is zover! Het docu-boek Mijn Keerpunt van oud-consulente Syl is eind februari uitgegeven door Uitgeverij Handreiking.com. In het boek vertellen vijftien vrouwen over hun reis. Over de bagage, routebeschrijvingen en het proviand dat ze vanaf hun jeugd verzamelden.

Mijn Keerpunt biedt een helder en eerlijk verslag van de ontdekkingsreis naar wie we nou werkelijk zijn en wat onze rol in dit leven is”, aldus Syl. Het boek kost € 15,-. Eerder verscheen van Syl de spirituele roman Zwervende Zielen.

Voor meer informatie: http://www.handreiking.com/012-PITSTOP/012Boek5.htmImre Vallyon in mei naar Nederland!

Door Peter Thijssens

De basis van spiritualiteit is ontdekken wie en wat je werkelijk bent, voorbij je denken, voelen en doen. Ontdekken dat je niet je ‘ik’-je bent, maar dat je in essentie pure liefde, licht, kracht en weten bent. Je bent nooit iets anders geweest en zult nooit iets anders zijn. We zijn dit echter vaak vergeten. Vanuit dit Zijn kun je eigenlijk alles doen en bereiken wat je wilt. De keus is aan jou en waar je je energie op richt.

Meditatie is de methode en later de kunst, om voorbij denken, voelen en doen je ware ik te ontdekken. Het helpt om dit met andere mensen samen te doen en ook om daarbij een levende leraar te hebben die je meeneemt in zijn energieveld totdat je op het punt komt dat je het zelf kunt en je eigen weg gaat. Imre Vallyon is zo’n leraar. Hij is geboren met kosmisch bewustzijn en in zijn school, de Foundation for Higher Learning, geeft hij zijn kennis en energie door, zodat ook anderen hun bewustzijn kunnen verhogen en dit door kunnen geven aan de rest van de wereld. Zo mediteer ik zelf al ruim twaalf jaar aan de hand van de meditaties van Imre en ik geef hier les in. Dat ik nu voor Helder Inzicht kan werken, komt door de ontwikkeling die ik in die twaalf jaar heb doorgemaakt.

Het energieveld van een verlichte persoon aan den lijve te voelen, is een bijzondere ervaring, of dat nou Imre Vallyon of Amma of Premananda of Yasmin Verschure is. Mensen die wel eens een satsang bijgewoond hebben, weten dit. Je kunt het ook voelen als je boeken van Osho, Yasmin en Imre leest. Het bijwonen van een enkele lezing/satsang zal je reeds transformeren. Wat je er verder mee doet is aan jezelf, want niets moet.

In mei 2009 komt Imre Vallyon naar Nederland voor openbare lezingen en een workshop. Een lezing of workshop van Imre omvat meer dan woorden. Het thema is de inspiratie van het moment. Een overdracht van bewustzijn tot bewustzijn, van hart tot hart. Het betreft de volgende data:

Zondag 17 mei een lezing, meditatie en chanten in Vught. Adres: ZIN, Klooster voor Zingeving en Werk, Boxtelseweg 58. Van 14.00 tot 17.00 uur. Entree: € 30,-. Aanmelden via www.zininwerk.nl.

Maandag 11 mei een lezing in Amsterdam. Adres: De Roos, Centrum voor Creatieve en Spirituele Groei, P.C. Hooftstraat 183. Van 20.00 tot 21.30 uur. Entree: € 10,-. Geen aanmelding vooraf.

Vrijdag 15 mei een lezing in Haarlem. Adres: Bibliotheek Haarlem, Doelenzaal, Gasthuisstraat 32, 2011XP Haarlem. Voorverkoop kaarten: € 10,- op www.ananda.nl onder ‘lezingen’. Indien voorradig kaarten aan de deur: € 12,50.Acupressuur handmassages op locatie

Consulente Cailin Kuit biedt tegenwoordig ook acupressuur handmassages aan. Ze geeft deze massages bij de klant thuis of op een andere geschikte locatie. Voorwaarde is dat het pand geen trappen heeft, goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat de groep niet groter is dan zeven personen. “Op die manier is een gezellige en informele sfeer gewaarborgd”, aldus Cailin.

Voor meer informatie en boekingen, zie de gerestylde website van Cailin:

www.eenhelderlicht.comTarotcursus per e-mail

Heb je altijd al tarotkaarten willen leren lezen, maar beschik je niet over de tijd om elke week daarvoor op pad te gaan? Dán is een thuisstudie met e-mailbegeleiding van consulente Christine Versluis echt wat voor jou! Met deze cursus heb je alle tijd en kun je studeren op de manier die bij jou past.

Alle studies hebben een maximale leertijd van zes maanden. De cursist stelt zelf of in overleg met Christine een studieschema op. Je ontvangt tweewekelijks een pdf-bestand met daarin het lesmateriaal. Het complete lesmateriaal vormt een zelfstudieboek dat als naslagwerk gebruikt kan worden. Inbegrepen bij de cursus zijn vijftien e-mailcontacten. Je voegt je huiswerk, legpatronen of andere vragen toe als Worddocument en binnen een week krijg je het gecorrigeerde huiswerk retour. In overleg zijn andere variaties mogelijk. Mocht je nog vragen hebben, dan zijn tien vragen kosteloos bij de studie inbegrepen.

De cursus biedt volgens Christine een leuke kennismaking met de tarot. Je leert wat de kaarten inhouden, wat je er praktisch mee kunt en hoe je tot antwoorden, inzichten en adviezen komt. De lesstof wordt beknopt gehouden, omdat je zo ook intuïtief de kaarten leert duiden. “Alles wat jij voelt is juist en nooit verkeerd omdat het wellicht anders in een boek staat”, zegt Christine. “De leerstof beslaat slechts vijftig procent van je kennis van de tarot, de andere vijftig procent komt uit jezelf: dat zijn jouw associaties, herinneringen en ingevingen!”

Voor meer informatie, prijzen en opgave: www.tarotkaarten.come2me.nlIntroductiecursus meditatie

De Introductiecursus Meditatie van consulent Peter Thijssens is bedoeld als kennismaking met het mediteren en met de verschillende meditatietechnieken. Op die manier kan iedere deelnemer zelf bepalen welke methode het beste bij hem of haar past. De intentie is om te werken met: Brug van Licht, dynamische meditaties, meditaties op de ademhaling, stiltemeditaties, afscherming, aura-reiniging, aarding en kennisoverdracht. Er zal veel aandacht gegeven worden aan herhaling, want vooruitgang zit hem bij meditatie in verdieping. Van daaruit zal het aantal technieken langzaam maar zeker uitgebreid worden.

De cursus kost € 150,- en de inschrijving is definitief als het lesgeld is betaald. Er zijn vanaf 7 april tien wekelijkse bijeenkomsten op de dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur. Het adres: Filmwijkcentrum, Walt Disneyplantsoen 76/78, 1325 SX Almere. De tweede mogelijkheid zijn tien wekelijkse bijeenkosten op een nog nader te bepalen doordeweekse ochtend en locatie. Benodigdheden: loszittende kleding, blinddoek/sjaaltje (voor de dynamische meditaties) en meditatiekussentje (stoelen zijn aanwezig).

Voor meer informatie en opgave: info@SoulNature.nl of 036-5240837 / 06-28085699

OproepenOproep aan Joyce

Joyce bij deze een poging om je te bereiken! We hadden in februari een prachtig telefonisch contact. De energie die ontstond was heel bijzonder. Jij reageerde de volgende dag met een mailtje via Helder Inzicht en vroeg of je mij liefde mocht zenden. Natuurlijk heb ik daarop gereageerd, maar ... mijn mailtje kwam steeds onbezorgd terug, met als mededeling dat het adres onjuist was. Bij deze een poging om je alsnog te bereiken en natuurlijk mag je mij liefde sturen, daar gaat het in deze contacten toch om? Ik hoop van harte dat je alsnog via deze oproep reageert.

Mirth (boxnummer 48)
mirthdegueldre@yahoo.comOproep!

Het nieuwsmagazine van Helder Inzicht wil niet alleen een digitale uitgave zijn vóór bellers, maar ook dóór bellers. Wil je dus reageren op dit nieuwsmagazine, heb je zelf gedichten, (korte) verhalen of andere reacties die in dit magazine thuishoren? Of wil je misschien iets kwijt over het gesprek dat je met een consulent voerde? Het kan! Stuur je reactie naar: nieuwsmagazine@orange.nl en wie weet zie je jouw bijdrage in het volgende nieuwsmagazine in deze rubriek terug!

Gedicht


Onderstaande gedichten komen van de site van Patanga (www.patanga.nl). Ze gaan over transformatie, overleden dierbaren en loslaten. “De gedichten zijn geschreven door onbekenden die vanuit hun hart en gevoel mooie woorden op papier hebben gezet, waar een ander ook van mag genieten”, aldus Karin.

Loslaten

Alleen wie bereid is om afscheid te nemen
en los te laten.
Kan probleemloos
aan iets nieuws beginnen.


Vlinder

Vlinder onthul mijn innerlijke schoonheid.
Begeleid me in de transformatie
          van mijn ziel.
Met mijn nieuwe vleugels stijg ik op
tot boven de wolken.

Groet

Ik zag een vlinder voor het raam,
met haar kopje bij het glas.
Ineens wist ik het heel zeker,
dat jij de vlinder was.
          Dag.......
Fijn dat ik je even zag.

Verandering

De vlinder staat voor transformatie, vreugde en moed.
Een vlinder zal naar je toekomen op een moment in je leven
dat je een veranderin