Coördinatie en eindredactie: Francine McCaine

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:

Christine Versluis, Agnes van der Hoek, Peter Thijssens, Denise, Syl, Hanneke Hoppenbrouwer

Horoscoop juni/juli

Door Francine McCaine

Ram
De komende tijd bereik je iets, dat zowel gevoelsmatig als op het niveau van bewustwording grote consequenties heeft. Je voelt je verbonden met je pad en hebt sterk het gevoel op de juiste weg te zitten. Je bent in staat om contact te maken met je diepere behoeften en met wie je in wezen bent. Het kan daardoor bijna niet anders, of er ontstaan op concreet vlak nieuwe kansen waarmee je je potentieel verder kunt ontwikkelen. De positieve en krachtige energie die je uitstraalt, trekt als vanzelf bijpassende omstandigheden aan. Je hoeft er bijna niets voor te doen, behalve het aangrijpen van de kansen die je geboden worden en die de ingeslagen weg zullen bekrachtigen en voortzetten. Dit is wat je zelf hebt verwezenlijkt, dus geniet ervan!

Stier
De komende maanden staan samenwerking en gezamenlijke projecten centraal. Want alleen hierdoor ontstaan nieuwe kansen in de richting waar jij je gevoelsmatig mee wilt verbinden. Je timmert momenteel aan de weg en staat open voor nieuwe invloeden van buitenaf. Je weet dat twee sterker zijn dan één en dat een bundeling van talenten en kwaliteiten verrassende dingen kan voortbrengen. Waarschijnlijk ben je op het punt belandt, waar nieuwe mogelijkheden duidelijk worden: zowel in je bewustzijn als in de praktijk. Nieuwe projecten en werkzaamheden staan voor de deur. Kijk goed om je heen, laat de dingen continu binnen en vertrouw op de nieuwe fase die komen gaat.

Tweelingen
Je bevindt je in een overgangsfase, waarvoor je al heel wat werk hebt verzet. Je bent daarbij daadkrachtig en gepassioneerd te werk te gaan. Je verlangen naar verandering is de drijfveer waarmee je verder kunt gaan op de ingeslagen weg. Je weet dat je succesvol kunt en zult zijn en dat je – op basis van het bereikte – alles in huis hebt om je dromen te verwezenlijken. Ergens ligt de toekomst nog geheel open en ergens ben je al heel concreet bezig deze op je eigen manier vorm te geven. Je staat op het kruispunt van verleden, heden en toekomst en bent in staat om daar op een rustige en beheerste manier naar te kijken. Misschien ligt alles al vast; misschien is het allemaal open; hoe het ook is, jij weet uiteindelijk wat je te doen staat en zult daar op varen.

Kreeft
Hoewel het naar jouw mening misschien allemaal wat traag verloopt en de dingen zich op praktisch niveau langzaam realiseren, zijn er genoeg creatieve mogelijkheden aanwezig om die dingen neer te zetten die jij wilt. De komende maanden ben je geestelijk helder en kom je van het ene inzicht in het andere terecht. Deze activiteit van de geest vertaalt zich in de uitwerking van nieuwe ideeën, die ook op het gevoelsvlak van invloed zijn. Je weet dat je gevoelens jouw richtingaanwijzer zijn en deze maand sta je daar zonder vertroebeling mee in contact. Je waant je in een gevoelsmatige rijkdom, waarin eerdere verwarring is omgezet in creativiteit en de drang om dingen neer te zetten. Hoe? Laat dat maar aan de plotselinge inzichten over (hoe vreemd die misschien ook lijken), die je gebruikelijke manier van denken even overbodig maken.

Leeuw
Je realiseert je dat je momenteel het leven viert door recht te doen aan de totale persoon die je bent. Je bevindt je momenteel in een aantal ingrijpende processen die vooral op gevoelsmatig niveau nogal wat losmaken en naar boven brengen. Maar naast de verwarring en misschien zelfs de angst, brengt dit ook transformatie van geblokkeerde energie en dus genezing van bepaalde delen van jezelf. Dat het beter gaat en je lekkerder in je vel zit, merk je. Je komt meer in het reine met jezelf en dat heeft ook zo zijn invloed in je omgeving. Je bent beter in staat contact te leggen met je eigen gevoel en intuïties, en kunt daardoor ook beter met anderen communiceren. Het ‘stroomt’ vanuit je diepe binnenste!

Maagd
Het verleden houdt je bezig en dat zorgt er op alle vlakken voor dat je even een stap terug doet. Je staat stil bij wat er nu is en bij wat daar allemaal aan vooraf gegaan is. Misschien vind je inspiratie in de herinneringen uit het verleden, of misschien kies je ervoor om een lang gekoesterde droom of wens nu eindelijk in vervulling te laten gaan. Je bent in ieder geval ergens aangekomen in je leven en hebt uitzicht over de mooie tijden die komen gaan. Dat betekent niet dat je er niets voor hoeft te doen, maar wel dat je met inzet en enthousiasme op het ingeslagen pad kunt voortgaan en daar succes en geluk zult vinden.

Weegschaal
Er vindt een vertraging in je denken plaats en dat is een verademing voor jouw luchtteken! Je veelal overuren draaiende ratio komt tot rust, je zit lekker in je vel en is er veel positiviteit en warmte in en om je heen. Je bent in contact met je gevoel en straalt kracht uit naar je omgeving. Deze stevige verankering in jezelf zorgt ervoor dat het eigenlijk op alle gebieden goed gaat en dat je niet veel moeite hoeft te doen om de dingen te krijgen zoals je ze wilt. Er is helderheid en vanuit de energie die er nu is, kun je in alle vertrouwen plannen maken voor de toekomst. Waarschijnlijk kom je een oude bekende tegen.

Schorpioen
De komende periode zullen nieuwe ideeën en inzichten ontstaan, waar je concreet mee aan de slag gaat. Dat gaat samen met acceptatie van hoe de dingen zijn en het je kunnen neerleggen bij zaken die je niet kunt veranderen. Na de acceptatie komen de inzichten en na de inzichten komen de concrete middelen en gereedschappen. Je trekt je gevoelsmatig terug de komende tijd en bezint je op de vraag wie je bent en wat je behoeften zijn. Je weet dat dit noodzakelijk is om op een nieuwe, vruchtbare manier in het leven te komen staan. Door contact te leggen met wie je in wezen bent, ben je in staat om de dagelijkse praktijk een extra dimensie te geven. Het ‘hoe’ van de extra dimensie volgt vanzelf – als creatieve uitbarsting – uit je gevoelsmatige bespiegelingen.

Boogschutter
Je bevindt je momenteel in een wat moeizame fase, waarin de zaken niet helemaal lopen zoals je zou willen. Je lijkt een status quo te willen handhaven, omdat je denkt dat het allemaal goed is zoals het is. Je wilt vasthouden aan een bepaalde zekerheid, maar ondertussen treedt er stagnatie op en ben je niet in verbinding met de onderstroom die je brengt waar je moet zijn. Het is goed om je bewust te zijn van waar je bent en wat je tot nu toe bereikt heb, maar klamp je daar niet aan vast. Geven als middel om de zaken onder controle te houden, is geen geven maar nemen. Laat ook hier de teugels vieren. Vertrouw op wat er is, ook al lijkt dat tegenstrijdig aan wat zich momenteel afspeelt in je leven.

Steenbok
Misschien maak je je zorgen over je gezondheid of vraag je je af of je lichaam wel de aandacht krijgt die het nodig heeft. Wat zijn je diepe behoeften? Zijn die misschien verbonden aan ervaringen uit het verleden? Hebben zich in het verleden zaken afgespeeld, die nu (nog steeds) hun weerslag hebben op je lichamelijke en/of geestelijke gezondheid? Het is goed om daar bij stil te staan en om te kijken hoe je de bewustwording hiervan kunt integreren in de persoon die je nu bent. Misschien heerst er onbestemdheid ten aanzien van de toekomst op basis van onduidelijkheid over het verleden. Het is niet voor niets dat deze gevoelens op dit moment aan de oppervlakte komen!

Waterman
Het oude concept van wie je was is uitgediend en ten einde. Je bent veranderd en staat op een andere manier in het leven. De komende tijd zullen die veranderingen zich gaan doorzetten. Ook gevoelsmatig ervaar je het leven op een andere manier. Er is meer rust. Je kunt vanuit hier verder, in het gezelschap van anderen. Oude belemmeringen zijn uit de weg geruimd, waardoor de weg naar de toekomst open ligt. Je zult daarbij naar je innerlijke stem moeten luisteren om te bepalen wie je daarbij gaan vergezellen en wie niet. Want het is belangrijk om te weten wie op dit moment goede raadgevers zijn: de raadgevers van vroeger, zijn waarschijnlijk niet meer de raadgevers van nu.

Vissen
Je laat het denken de komende periode voor wat het is en maakt contact met je intuïtieve vermogens om tot inzicht te komen. Jouw heldere oordeel is belangrijk en je weet dat de eenzijdigheid van de ratio vertroebeling brengt. Je bent in staat om op een zachte manier te ‘oordelen’ en om strijd en conflict om te buigen naar egoloze confrontatie met de realiteit. Dat maakt dat mensen vertrouwen in je hebben en naar je toe komen voor raad en advies. Maar het maakt vooral dat je diep van binnen weet wat goed is, waardoor je op een waarachtige manier in het leven kunt staan. Moeilijke situaties zijn niet alleen onvermijdelijk, maar bieden ook kansen op het in beweging brengen van vastgeroeste energie. Je bent de vriendelijke, doch strenge, kortom wijze rechter!

 

NIEUWSMAGAZINE 2, JUNI/JULI 2008

Kijk ook op onze website www.helderinzicht.com

De rijkdom van het ‘nu’

Het verhaal achter The Secret

Door Francine McCaine

The Secret deed nogal wat stof opwaaien. Er kwam een mediahype op gang, die al snel de vraag deed rijzen hoe het nou écht zit met The Secret. Is het werkelijk mogelijk om met je gedachten te realiseren wat je maar wilt? Of is de vraagstelling een verkeerde? Tom de Kok (43), Law of Attraction (LOA)- en bestaansexpert, beweert dat de oorspronkelijke wijze waarop The Secret bedoeld is, tot nu toe onbekend is gebleven. Een interview.

Nu gelukkig zijn, in plaats van straks. Dat is volgens Tom één van de sleutels die de film en de media hebben onderbelicht. Waarom? Omdat mensen graag een snelle weg naar geluk willen. “The Secret zegt dat er een wet is en dat je iets uitzendt en dat terugkrijgt”, vertelt hij. “Zo simpel willen we het allemaal wel, zo simpel is het gebracht en zo simplistisch zijn we ermee aan de gang gegaan”. The Secret is volgens hem een introductiefilm, maar het is nodig om verder te kijken. “Daar haken de meeste mensen af”, vervolgt hij. “Want dan moeten ze daadwerkelijk iets gaan doen. Dan gaat het erover dat ze zich nu goed moeten voelen, en niet pas wanneer ze krijgen wat ze zo graag willen hebben.”

Geluk van binnenuit

Wat is nu het oorspronkelijke verhaal achter The Secret? De basis is volgens Tom simpel en bestaat uit contrast en overtuigingen. “Alles wat er is, is voortgekomen uit overtuigingen”, zegt hij. “Wat je uitzendt, zijn je overtuigingen. Je denken versterkt dat, maar je kunt met je denken niets veranderen. Dit is heel belangrijk om te begrijpen: je creëert niet met je denken, maar met je overtuigingen of conclusies. Dat gebeurt vanzelf. Je hoeft daar dus niets voor te visualiseren. Contrast zorgt ervoor dat we dingen ervaren. Het triggert en laat je nadenken over wat je wel en niet leuk vindt. Strubbelingen en dingen die we niet leuk vinden zijn noodzakelijk, want op basis daarvan kunnen we tot nieuwe conclusies komen en dingen veranderen.”

De drie stappen uit The Secret (vragen, geloven, ontvangen) doen er volgens Tom niet zo veel toe, omdat iedereen continu al uitzendt wat hij of zij wel en niet prettig vindt. De enige relevante vraag is: hoe zorg ik ervoor dat ik de overtuigingen loslaat, die vertellen hoe de wereld zogenaamd in elkaar zit? “Mensen onderschatten zichzelf schromelijk”, zegt Tom. “Ze hebben geleerd dat ze ergens voor moeten werken, in plaats dat ze het kunnen krijgen - wat niet betekent dat ze er niets voor hoeven te doen. Wat je ook wilt: het is er al. De tweede originele stap is krijgen/ontvangen, niet geloven. Dit werd uit The Secret geknipt omdat het te zweverig zou zijn. Zodra je iets wenst, is het al voor je beschikbaar in het niet-fysieke. Het vraagt wel de flexibiliteit in overtuiging om dat ook toe te laten.” Daarom is het volgens Tom belangrijk om te accepteren waar je nu bent en om daar het beste van te maken. Want als je je goed voelt, trek je aan wat goed voelt en dus wat je wenst. Maar zolang je overtuiging is dat je iets niet wilt, zend je wel uit dat het er is en blijf je het aantrekken. “Wanneer je stopt met de buitenwereld verantwoordelijk te houden voor jouw realiteit, kun je in alle eerlijkheid gaan kijken naar welke overtuiging je dwarszit en die veranderen”, zegt hij. “Op die manier neem je verantwoordelijkheid, stap je uit de slachtofferrol en kun je verder komen.”

De weg van het hart

De maatschappij is volgens Tom geënt op bevrediging door dingen van buitenaf, die geen blijvend geluk brengen. The Secret heeft een nieuw tijdperk ingeluid, waarin mensen te horen krijgen dat geluk van binnenuit komt. Het is volgens hem ‘vijf voor twaalf’: de economie zal het nog hooguit vijftig jaar volhouden en een maatschappij gebaseerd op angst, schaarste en bezit zal verdwijnen. “Je kunt niet rijk en gelukkig worden door iets voor het geld te doen. Dat kan alleen door je passie uit te dragen. In alle andere gevallen ga je aan jezelf voorbij. Wanneer je je hart volgt, kom je bij je passies en wanneer je die uit, gaat het vanzelf.” Het belangrijkste is volgens Tom het gevoel als feedbacksysteem, maar daar spreekt The Secret nauwelijks over. “Je kunt nog zo sterk visualiseren, maar belangrijker is hoe je je daarbij voelt en of dat in harmonie is met je overtuigingen”, legt hij uit. “Naar je gevoel, je intuïtie luisteren, betekent begeleiding in de richting die je zelf kiest. Alleen op die manier kom je tot nieuwe conclusies en kun je nieuwe richtingen inslaan die voor jou werken.”

Tom benadrukt dat The Secret veel meer is dan het toepassen van een stukje techniek, omdat de Wet van Aantrekking altijd aan het werk is. “Je zendt continu uit en het kost tijd om te herkennen welke overtuigingen ervoor zorgen dat je in bepaalde situaties terecht komt”, zegt hij. “Wanneer je ziet hoe de dingen nu zijn en daar het beste van maakt, verdwijnt het ‘moeten’. En wanneer het straks iets ‘moeten’ realiseren verdwenen is, komen de dingen vanzelf op je pad. Want alles is er al. Hier en nu.”

Voor meer informatie: www.tomdekok.nl

Kleur je dag!

Door Christine Versluis

Kleurenergieën; ongemerkt zijn we er de hele dag door omringd. Je voelt je heerlijk bij het geelgoud van de zon. Wanneer de kleuren van je kleding bij je passen, voel je je sterk. Binnenkomen in een donkere ruimte kan je somber maken. Meestal zijn we ons niet bewust van de kleuren om ons heen. Bewustwording van kleur en de intentie om bewust met kleuren te werken – waardoor je je openstelt voor de kleurenergieën – is een mooie ervaring. In dit artikel zal ik iets meer vertellen over hoe kleuren werken en hoe je zelf met kleuren aan de slag kunt gaan.

Je kunt kleuren bewust ‘opeten’ via voeding, door het dragen van kleding, door gebruik te maken van edelstenen en Bach bloesems (waarvan sommige overeenkomen met kleuren), door een eenvoudig stukje gekleurd karton in je broekzak mee te nemen of door je huis van een bepaalde kleur te voorzien. Het kleurensysteem waar ik mee werk omvat twintig kleuren, waaronder goud, zilver, zwart en intensieve zielekleuren als turkoois, roze en lichtgroen. Bepaalde kleuren kan ik aan de hand van geboortedatum en -tijd berekenen. Hiervoor worden de negen numerologische kleuren gebruikt, waarbij zielekleuren buiten beschouwing blijven omdat deze te sterk zouden zijn om de hele dag met een bewuste intentie om je heen te hebben.

Getallen en kleuren

1 bruin, 2 rood, 3 oranje, 4 geel, 5 groen, 6 blauw (kobalt), 7 indigo, 8 paars of violet en 9 wit. Bruin is verbonden met de natuur, aardend, goed fundament en nuchter. Rood is actie, actief zijn, handelen, passie, succes, levenskracht, zelfbewustzijn en kracht. Oranje maakt blij, optimisme, levensvreugde, hartelijkheid en sociale contacten. Geel is de zon, energie, ontspanning, het denken, enthousiasme, creativiteit en verbeelding. Groen is een nieuw begin, ontwikkeling, nieuwe fase, het onbekende/onbewuste, bescherming, iets moet nog groeien en beloftevol. Blauw geeft verkoeling, rust, ontspanning, empathie, emoties, inkeer, harmonie, waarheid, vertrouwen en spirituele vermogens. Indigo is het mystieke, spirituele ervaringen, de magische sterrenhemel, heelheid, universeel bewustzijn, vertrouwen in hogere macht, vrede en gelatenheid. Paars is dé spirituele kleur, magie, intuïtie, gidscontact, dromen en bijzondere ervaringen. Wit is puurheid, onschuld, vrijheid, wijsheid, abstract denken, bevestiging en de oorsprong.

Uitrekenen van de eigen geboortekleur

Stel je bent geboren op 23-03-1974. Je telt op: 2+3+3+1+9+7+4 = 29, 2+9 = 11, 1+1 = 2. Je geboortekleur is rood: deze verwijst naar je innerlijk leven. Tweelingzielen kunnen mensen zijn wiens geboortedatum dezelfde kleur als uitkomst heeft. Je dagkaart voor 6 mei 2008 bereken je door de huidige dag/maand op te tellen bij jouw geboortejaar: 6+5+1+9+7+4 = 32, 3+2 = 5. In dit geval kan groen je dus behulpzaam zijn. Er bestaat vaak een spanning tussen je innerlijke leven (nu kleur rood) en je uiterlijk leven. Innerlijk (je ware zelf) verandert niet, je uiterlijke leven wel. Bereken je uiterlijke kleur voor dit jaar als volgt: 2+3+3+2+0+0+8 = 18 = 9. Dit jaar staat in het teken van wit. Je innerlijke zelf kan zichzelf manifesteren in bijvoorbeeld witte omstandigheden en kansen. Soms is dit een prachtige eenheid, maar soms is het aan jou om overeenstemming te bereiken en lessen te leren.

Iedereen wordt geboren met een spirit (‘drive’) onder een bepaalde tijdskleur. Tel je geboortetijd bij elkaar op, bijvoorbeeld: 21.43 uur = 10 = 1: jouw ‘tijdsgeest’ is bruin, dus je voelt je goed bij het aardse, de natuur en jouw natuur. Tel bij de 1 het getal van je geboortekleur – in dit geval 2 – en je levensdoel is hoofdzakelijk terug te vinden in de kleur oranje. Kleuren kunnen veel inzicht geven, zaken verhelderen of gewoonweg ondersteunen. Jouw uniciteit is: het kleurenpalet van de drie-eenheid. In het voorbeeld: rood, bruin en oranje, dus warme kleuren, respectievelijk innerlijk leven, geboortetijd en levensdoel. Conclusie: je manifesteert je ware Zelf met behulp van je spirit, zodat je je levensdoel bereikt in het wit van dit jaar. Ik hoop dat de kleuren je leven mogen verrijken!

Voor meer informatie, een kleurenhoroscoop of -advies: inzicht@arcor.de

Column

Wat is Liefde?

Door Agnes van der Hoek

Ineengestrengeld liggen ze naast elkaar. Naakt. Genietend van de aanraking van elkaars lichaam. Stil verlangend naar het vuur dat diep in dit samenzijn ligt besloten en dat klopt als een groot hart. Voelbaar in elke versmolten cel. In vrijheid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onbevangen. Genietend van een warmte die niet verschroeit, maar zorgt voor een diepe en intense ontspanning. Zich helemaal door de ander geaccepteerd wetend. Helemaal open en kwetsbaar voor elkaar. Vol vertrouwen dat zij er mogen zijn in hun goddelijke-zijn.

Heel intens neemt hij elk stukje van haar zijn in zich op. Met zijn ogen ziet hij hoe intens zij geniet en met zijn handen verkent hij de wonderlijke schoonheid van haar vrouwzijn. Zijn nemen is een geven geworden. Elke streling tot een verering. Hoewel zij verlangt om ook zijn lichaam te verkennen, kan zij slechts nog ontvangen. En door dit ontvangen, geeft zij hem zoveel meer terug. Haar geven is een nemen geworden. Een tijdloos moment dat vol is met een warmte waar beide zielen zich aan warmen. Een moment met zoveel smaak en zoetheid dat het de bitterheid van elke ongehuilde traan met zich mee kan laten stromen. Een moment van eenheid dat elke leegte opvult die in het verleden door verdriet is ontstaan.

Omringd door de zoete geur van de liefde proeven zij de zilte smaak van elkaars huid. In elkaars ogen zien ze het kwetsbare genieten van elkaars aanraking. Hun emotie en geest zijn via hun hart met elkaar verbonden, waardoor een stroom is ontstaan waarop hun zielen elkaar ontmoeten. Een innigheid die beiden diep in hun wezen verankeren en als het grootste geschenk meedragen in hun hart. Wetende dat er geen emotie is die dit kan evenaren. Beroerd door een moment van liefde dat op elk niveau van hun menszijn wordt ervaren.

Wie zo de ander onbevangen kan liefhebben, heeft de liefde tot een kunst verheven en de kracht van de kwetsbaarheid ervaren. Wie zo de liefde kan ontvangen, weet zich op de eerste plaats, zonder de beste, de mooiste of de knapste te zijn. Wie zo de ander kan liefhebben, weet dat ontvangen het grootste geschenk is dat kan worden gegeven. Wie zo de ander kan liefhebben is niet gericht op het eindpunt, maar is slechts gericht op de weg ernaar toe. Wat is liefde voor jou?

www.Almitra.nl

De mannelijke en de vrouwelijke ‘mind’

Door Peter Thijssens

We leven in een samenleving waarin het mannelijke zwaar wordt overgewaardeerd en het vrouwelijke dientengevolge evenzoveel wordt ondergewaardeerd. De nadruk ligt steeds sterker op denken en doen en dat zijn typische mannelijke eigenschappen - waar voelen en ‘zijn’ juist vrouwelijke eigenschappen zijn. Toch is de behoefte aan het vrouwelijke aanwezig, zoals blijkt uit de vele emo-tv programma’s en de bloeiende alternatieve sector.

Ook onze ‘mind’ heeft een mannelijk en een vrouwelijk aspect. De mannelijke mind wordt veel gebruikt in het bedrijfsleven. Hij is gestructureerd, planmatig, doelgericht, gedetailleerd, geconcentreerd, éénpuntig, controlerend, rationeel, rechtlijnig, onderverdelend, oorzaak en gevolg denkend. Ook in de reguliere hulpverlening wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mannelijke aanpak: cognitieve- en gedragstherapie – dat wil zeggen: denken en doen – voeren de boventoon. Therapeutische begeleiding is bij voorkeur kortdurend, vraaggericht en volgens vaste protocollen.

De vrouwelijke mind werkt vanuit het gevoel en vanuit het moment: spontane inspiratie, intuïtief, impulsief, creatief, laten ontstaan, gevoelsmatig, chaotisch, zorgend, voedend, vanuit het grotere geheel werkend, samenbrengend. Deze manier van werken kom je vooral tegen bij kunstenaars, bij spiritisten en (van oudsher) in de zorgsector.

In veel gevallen lijkt het ‘logisch’ om veranderingsprocessen gestructureerd aan te pakken, ergens naartoe te werken en doelgerichte stappen te zetten. Dit is echter niet altijd de meest geschikte aanpak. Zo ben ik bezig om mijn eigen bedrijf SoulNature verder neer te zetten. Het is een behoorlijk gestructureerde aanpak om alles te regelen wat betreft administratie, foldermateriaal, cursussen opzetten, en dergelijke. Maar ik merk zo nu en dan dat ik er niet toe kom om bepaalde dingen te doen; alsof iets me tegen houdt. Dat zijn de momenten dat ik even een stapje terug doe vanuit de mannelijke mind en overstap op de vrouwelijke mind. Ik realiseer me dan dat ik niet alles hoef te weten en te plannen; dat ik er op mag vertrouwen dat wat op mijn pad ligt zich vanzelf zal manifesteren. Het ruimte maken voor dit niet-weten is een totaal andere benadering; gaan zitten en me open stellen, zonder te weten wat er zal komen of hoe of wanneer. Het is best lastig om de druk los te laten van het ‘moeten’ (inkomsten werven, mezelf bewijzen, voldoen aan verwachtingen).

Ook bij andersoortige veranderingsprocessen is er de mogelijkheid om heel gestructureerd te gaan zoeken naar wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken; vooral actie is dan ‘the leading energy’. Maar je kunt ook gaan zitten, je open stellen en naar je toe laten komen wat de juiste weg is. Dit zijn twee totaal verschillende manieren van werken en twee totaal verschillende realiteiten, die haaks op elkaar staan. Vooral het vertrouwen dat wat nodig is zich vanzelf zal aandienen, vind ik een hele moeilijke, ondanks dat ik keer op keer merk dat het werkt. Het mannelijke stuk is mijn oude patroon en die energie komt steeds terug. Het duurt vaak even voordat ik dat in de gaten heb en kan ontspannen in wat er IS. Ook consulten kan ik doen vanuit de mannelijke- of de vrouwelijke mind. Het is een kwestie van invoelen welke aanpak wanneer het beste werkt. Bij cliënten merk ik dat de vrouwelijke aanpak voor hen vaak iets nieuws is, en dat het ruimte geeft om te mogen experimenteren, onderzoeken en vooral spelen, zonder meteen met een oplossing te moeten komen.

Het kan een enorme verademing zijn om los te komen van de mannelijke aanpak waarin zoveel ‘moet’, naar het even niet meer te hoeven weten en het over te geven aan the Goddess.

info@SoulNature.nl

Het (vrouwen)lichaam herzien

Door Francine McCaine

‘Tips om te groeien’

Dat vrouwelijkheid weinig te maken heeft met modellen uit modebladen of reclames weten we wel. Maar wat echte vrouwelijkheid nu precies is, lijkt een stuk ingewikkelder. En dat is ook niet zo vreemd in een tijd waarin vrouwelijkheid systematisch onderdrukt wordt – zowel door mannen, als door vrouwen. Bewustwording van deze terreur is de eerste stap op weg naar een andere, meer vrouwelijke benadering en beleving van de wereld. Wie het is die deze beweringen doet? Een vrouw die wist te ontsnappen uit handen van een grote terrorist: zichzelf.

Hoeveel moderne, ‘onafhankelijke’ vrouwen van tegenwoordig, die intelligent zijn en weten wat ze willen, ervaren niet een gevoel van onbevredigdheid? Ze missen iets en realiseren zich niet dat het niet de man is die hen wél aan kan, maar de vrouw in zichzelf – die er niet is. Deze angst voor het vrouwelijke heeft waarschijnlijk te maken met de krachtig scheppende en vernietigende (en dus ‘onbeheersbare’) energie die zij is. Veel vrouwen wijzen de vrouw in zichzelf af en onderdrukken hun wezenlijke behoeften. Dit heeft allerlei angsten, neurosen en complexen tot gevolg. Ook mannen zijn het slachtoffer van de terreur op het vrouwelijke en weten niet hoe zij hun vrouwelijke energie een plaats kunnen geven.

De terreur op het vrouwelijke bestaat uit een systeem waarin de vrouw gevangene is binnen het algemeen heersende ideaalbeeld van maatje 36 of 38, cellulitisvrije benen en een platte buik. Veel vrouwen lijden hierdoor in min of meerdere mate aan eetproblematiek. Het regime ten opzichte van het eigen lichaam kan gaan van voortdurend letten op wat je binnenkrijgt, tot ‘jojo’end’ door het leven gaan. Waarom wil bijna geen enkele vrouw een paar maatjes meer? Bewustwording van de strakke discipline die we onszelf opleggen, is een eerste opening naar het (be)leefbaar maken van onszelf. Vervolgens kan een andersoortige vrouwelijkheid ontstaan: een krachtige, dragende energie die van binnenuit transformeert en leegheid en pretenties laat verdwijnen. Het lichaam mag dan weer weelderig zijn en kan volop voelen en aanwezig zijn in de wereld. Wanneer de controle ons loslaat, is er overgave en zelfacceptatie. En hoe kan er sprake van overgave zijn, wanneer je je eigen gewicht onder controle wilt houden, om je zodoende te voegen binnen een doctrine van wie je zou moeten zijn?

Onderdrukking van het vrouwelijke betekent niet alleen onderdrukking van de vrouwelijke vormen, maar ook van de vrouwelijke seksualiteit. Zo toonden de resultaten van een recent onderzoek dat 90 procent van de vrouwen zich schaamt voor haar vagina. Dat het intiemste plekje iets is waar de vrouw liever niet naar kijkt is veelzeggend, want alleen vanuit de verbinding met haar eigen seksualiteit kan de vrouw geven zonder uitgeput te raken. Van de vrouw wordt echter verwacht dat zij de beleving van haar lichaam inperkt binnen de daarvoor heersende normen: wanneer zij veel eet, is ze de veelvraat en wanneer zij gericht is op haar seksualiteit, is ze de hoer. Echte vrouwelijkheid bevindt zich dus in de taboesfeer.

Je kunt jezelf bevrijden door je bewust te worden van de kerker waar je in opgesloten zit. Wanneer je notie van die donkere ruimte krijgt, zullen als vanzelf de openingen en lichtgaatjes zichtbaar worden. Dit zijn de wegwijzers naar genot en vrijheid. Wie is het die je daar opgesloten houdt in de duisternis? Wie is het die zichzelf kastijdt en stilletjes lijdt aan het wezenlijk niet gezien worden? Begin maar eens heel goed naar jezelf te kijken. En je zult ontdekken hoe mooi je bent!

francinemccaine.blogspot.com

In the spotlight

In deze rubriek staat één van de consulenten van Helder Inzicht centraal. Zeven vragen en zeven antwoorden vormen een nadere kennismaking. Deze keer aan het woord: Denise.

1. Wat betekent helder inzicht voor jou?

Helder inzicht betekent voor mij een verhelderende kijk op de werkelijkheid. Door omstandigheden vertroebelt onze helderheid soms, waardoor ons denken, functioneren en zijn in de war raken. Helder inzicht geeft bevestiging voor wat we eigenlijk diep van binnen al weten. Anderzijds belicht helder inzicht ook invalshoeken die helemaal nieuw zijn en rust brengen.

2. Wat is je motivatie om als consulent op deze bellijn zijn?

Het helpen van mensen is voor mij even gewoon als het poetsen van mijn tanden. Spiritualiteit is steeds centraler komen te staan in mijn leven. De inzichten die ik van bovenaf doorkreeg en het innerlijke weten en aanvoelen van mensen, wierpen nieuw licht op mijn leven. Op een gegeven moment wist ik dat ik spiritueel therapeute wilde worden. Toen ik bij Helder Inzicht kwam, bracht dit mij innerlijke rust. De dankbaarheid van de bellers geeft mij veel voldoening.

3. Op wat voor manier probeer jij de bellers te helpen?

Wanneer mensen hun probleem vertellen, voel ik gelijk door naar de kern en oorsprong daarvan. Ik krijg inzichten van bovenaf door en beelden, woorden, een weten of een gevoel. Hierdoor zit ik meteen in de energie van mijn beller en kan ik mij in hem of haar verplaatsen. Op die manier kan ik ook over anderen vertellen. Ik breng soms boodschappen over van overleden dierbaren, en dat zorgt vaak voor wederzijdse blijdschap en ontroering. De toekomst ligt niet vast, maar ik mag wel voelen in een mogelijke toekomst. Dit krijg ik vaak te zien in de vorm van twee paden, en ik vertel dan waar welke weg voor staat. Daarnaast geef ik graag de mooie Magnified Healing energie door. Ik bevestig wat mensen diep van binnen al weten, maar waar ze nog niet naar hebben kunnen luisteren. Wat ik het belangrijkste vind, is om mijn bellers innerlijke rust te brengen en hen opnieuw doelvol, liefdevol en energiek in het leven te laten staan.

4. Hoe ga jij zelf met problemen om?

Als ik problemen heb, draaf ik vaak eerst door in mijn eigen gedachten (dat durf ik eerlijk toe te geven!). Maar al snel kom ik tot inzichten, omdat ik rust neem en naar mijn innerlijke stem luister. Ik zie dan dat mijn problemen niet zo groot zijn als ze lijken. Als ik verdrietig ben, trek ik me graag even terug om lekker te knuffelen met mijn katten die me zo dierbaar zijn. Ook heb ik geleerd dat leuke afleiding verdriet kan verzachten.

5. Hoe belangrijk is spiritualiteit voor jou?

Spiritualiteit is één van de belangrijkste dingen in mijn leven. Zonder zou ik niet gelukkig kunnen zijn. Ik ben erg dankbaar voor het contact dat ik met mijn overleden vader heb. Door spiritualiteit is mijn bewustwording vergroot en mijn kijk positief veranderd. Ik ben erg leergierig en wil veel bereiken in de spirituele wereld. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet met spiritualiteit bezig ben: het verrijkt mijn leven.

6. Wat is je levensmotto?

Het gaat er niet om wat je doet, maar waarom je iets doet.

7. Welke vraag mis je en wat is je antwoord?

Ik heb mijn moeder gevraagd wat zij zou willen weten en dit is haar vraag: wanneer ben je je bewust geworden van je spirituele aard? Mijn antwoord: ik heb altijd al geweten dat er meer is tussen hemel en aarde. Al op jonge leeftijd was ik erg geïnteresseerd in UFO’s, buitenaards leven en spirituele ervaringen. Ik wist te vertellen dat ik heks was geweest in een vorig leven en dat ik verbrand was – zonder dat ik de term ‘vorig leven’ begreep. Ook voelde ik mij toen al erg verbonden met het oude Egypte, waar later de herinneringen over kwamen. Toen ik de wind van mijn overleden vader bij mijn oren voelde – ook als de ramen dicht waren – werd ik mij bewust van mijn spirituele aard.

Hogere Energie Henry over…

Intentie

Henry is een hogere energietrilling die – via SYL – zijn universele visie op onze aardse ontwikkelingen deelt. Die visie is (gratis) beschikbaar op www.handreiking.com. Wil je Henry een vraag stellen? Stuur dan een mail naar nieuwsbrief@handreiking.com en wellicht wordt jouw vraag in de volgende nieuwsbrief behandeld!

Afgelopen weekend kreeg ik via gedachten contact met een overleden geest, die zei samen te willen werken om een boek te schrijven. Ik kan de manier van communiceren en de vorm van het gesprek het beste vergelijken met die van Neal Donald Walsh in zijn gesprekken met God. Ik denk dat ook mijn boek een groot effect zou kunnen hebben in de wereld. Ik sta er alleen nog wat dubbel tegenover. Aan de ene kant voel ik dat het klopt. Aan de andere kant zouden het net zo goed mijn eigen gedachten kunnen zijn. Hoe kan ik er achter komen of dit een echt gesprek was of niet? Of was het mijn hogere Zelf? Kan ik dit vertrouwen? Waar ligt de essentie: bij de boodschap of de boodschapper?

Henry: Ik kan je niet vertellen of je hier op moet vertrouwen of niet. Daarmee zou ik me in een belangrijk proces van jou mengen en zoals je weet is dat geen optie. Wat ik wel kan delen op dit moment is de herinnering aan de werking van de wet van oorzaak en gevolg. Jouw twijfel over de boodschapper is bijvoorbeeld een belangrijke input. Wat denk je terug te ontvangen als je die twijfel nog steeds aan het uitzenden bent? Denk je dat je in staat zult zijn om de boodschap dan nog zuiver over te brengen? Denk je dat je in staat zult zijn om jezelf te weerhouden van aanpassingen als de boodschap anders is dan je had verwacht?

Een andere belangrijk punt is de achterliggende reden om een boek te schrijven. Kijk eens eerlijk naar je intenties. Wat hoop je te bereiken? Je hoeft ze mij niet te vertellen. Ik ken ze al. En ik weet daarom dat het belangrijk is om ze eerlijk te onderzoeken. Er zit nog veel bagage in je intenties. Dingen die je wilt bewijzen. Die wet van oorzaak en gevolg is nooit op vakantie. Let op wat je uitzendt.

Je bent erg gericht op het resultaat: het boek en het mogelijke effect. Daardoor loop je iets veel belangrijkers voorbij: het proces. Wat zegt dit proces over JOU? Dáár gaat het om. Het communiceren met die boodschapper is een prachtig handvat om te ontdekken hoe je functioneert, waar je beperkende gedachten zitten etc. Geef het de kans om te ontwikkelen!

Je zult mij nooit horen zeggen dat je iets wel of niet moet doen. Simpelweg omdat het niet uitmaakt wát je kiest. Het gaat om waaróm je iets kiest. Die intentie krijg je via de wet van oorzaak en gevolg ook weer terug in jouw leven.

Van energie tot energie,

HENRYNieuws van de consulenten

Transformatiebrug naar nieuwe patronen

Op een eenvoudige en snelle manier inzicht krijgen in je oude patronen en de aandachtspunten om deze te transformeren? Consulente Syl ontwikkelde onlangs De Transformatiebrug, waarmee dit mogelijk is. Zelf maakt ze er tijdens haar consulten gebruik van, en het is voor een iedereen mogelijk om er op www.transformatiebrug.nl zelf mee aan de slag te gaan.

De basis van de Transformatiebrug is een H-legging: drie kaarten onder elkaar aan de linkerkant, drie kaarten horizontaal in het midden en drie kaarten onder elkaar aan de rechterkant. De linker pijler bevat kaarten die gericht zijn op de oude energie, de horizontale kaarten vormen de Transformatiebrug en de rechter pijler biedt kaarten die gericht zijn op de nieuwe energie. De oude energie toont huidige beperkende patronen. De volgende twee Transformatiebrugkaarten laten zien welke onderwerpen nu al een rol in jouw leven spelen, maar die nog extra geactiveerd mogen worden om de oude patronen te transformeren. De derde Transformatiebrugkaart toont het onderwerp dat nu absolute prioriteit heeft. De drie kaarten in de nieuwe energie maken duidelijk aan welke patronen je nog meer energie mag verbinden.

Wanneer de drie oude energie-kaarten met elkaar te maken hebben (bijvoorbeeld controle, afdwingen en sturen) dan gaat het volgens Syl om een heel sterk en diepliggend patroon. “In één oogopslag is dan duidelijk wat er momenteel speelt en waar iemand mogelijk aan het vastlopen is”, zegt ze. “Het werkt heel prettig om de cliënt ook duidelijk mee te geven dat er opbouwende patronen aan het ontwikkelen zijn en door het consult daar naartoe te leiden, zet ik de cliënt snel in z’n kracht en leg ik de focus op de opbouwende factoren in zijn of haar leven.”

Syl kreeg de Transformatiebrug door via een meditatie. Naast de digitale versie komen er echte Transformatiebrugkaartjes en een passende mat. Er zijn vier versies van de Transformatiebrug: de online versie, een home-versie waarbij de kaartjes te koop worden aangeboden met een boekje waarin de kaarten worden toegelicht, een consult-versie waarbij vriendinnen José en Petra tijdens consulten op beurzen en op locatie met de Transformatiebrug zullen werken, en een workshop-versie waarbij deelnemers tijdens een paar bijeenkomsten de essentie van de Transformatiebrug leren en een uitgebreid pakket krijgen (speelmat, kaarten en certificaat).

Voor meer informatie: www.transformatiebrug.nl

Aanbiedingen

Egypte reizen

De intensiteit en diversiteit van de natuur in combinatie met de oude Egyptische cultuur heeft een grote bijdrage geleverd aan het persoonlijke ontwikkelingsproces van Rita van der Heijden, de organisator van deze bijzondere Egypte reizen. Een magische ervaring die zij graag met anderen wil delen!

Ga mee en ontdek het bijzondere Luxor met zijn tempels of ga op Kamelentocht door de Westelijke Woestijn van Egypte. Uiteraard is een combinatie van deze twee reizen mogelijk.

Reisdata:
11 t/m 18 september (verlenging tot 25 september 2008)
09 t/m 16 oktober (verlenging tot 24 oktober 2008)
13 t/m 20 november (verlenging tot 27 november 2008)

Meer informatie is te krijgen bij consulente Hanneke Hoppenbrouwer: www.healingenadvies.nl of info@healingenadvies.nl

Gezondheidsadvies

Een gezonde geest vraag om een gezond lichaam! Wil je meer energie of je concentratievermogen verbeteren? Wil je het zelfgenezende vermogen van je lichaam verbeteren? Wil je informatie over gezonde voeding en hoe eenvoudig dit is in te passen in je dagelijks bestaan?

Meld je dan aan bij consulente Agnes van der Hoek via agnes@almitra.nl en zij neemt zo spoedig mogelijk contact op voor een persoonlijk advies.

Workshop Pendelen en Tarot kennismakingscursus

Laat je intuïtie en hogere zelf spreken! Pendelen is eenvoudig te leren en geeft wonderlijke resultaten. De workshop Pendelen, van consulente Christine, duurt ongeveer drie uur en kost € 50,-. Er kunnen maximaal vier personen per workshop deelnemen. Er is geen vaste startdatum, dus het is mogelijk om ieder moment te beginnen. Ook privéles behoort tot de mogelijkheden.

Leer zelf de kaarten duiden! Tarot is leuk, verrassend en leerzaam. De Tarot kennismakingscursus, van consulente Christine, bestaat uit vijf lessen van ongeveer twee uur en kost € 150,- inclusief lesboekje. Het maximum aantal personen is vier per groep. Ook hier is privéles mogelijk (en niet duurder) en kan ieder moment gestart worden met de cursus.

Adres: Singel 480 in Dordrecht
Voor meer informatie: 078-6146146 of 06-50900246

Gedicht

Eeuwenlang was het gevaarlijk een vrouw te zijn,
Je zachtheid te tonen,
Je macht te gebruiken.

Eeuwenlang hielden we onze kop laag,
Niet opvallen, niet uit de toon,
Maar aanpassen en gewillig zijn.

De tijden zijn veranderd,
Het roer IS om,
We kunnen niet langer wachten,
Moeders zijn nodig, met steun van de GROOTMOEDERS,

Met hun kracht en macht om de Aarde te helen,
om haar kinderen te redden.
De kracht van het vrouwelijke is Liefde,
We hebben macht, de Macht van Liefde,
hét medicijn voor de Aarde te gebruiken.

Laten we weer luisteren naar de fluistering van de Voorouders,
Alleen te horen via de stilte.

Laten we weer luisteren naar de stem van de Moeder,
Hoor haar Stem,
Hoor haar Lied,
Oeroude Moeder, ik hoor jouw stem!

Thérèse van der Veer, mei 2008
(Houdt zich bezig met de sjamanistische genezing van mens en moeder Aarde)