Andreas

Box 33 - Aurahealer - Aardse adviezen - Oplossingsgericht - Probleem oplossen? Ik help je.

Bel mij nu:

0909-8077 box 33 (90 cpm)

0900-7077700 box 33 (90 cpm)

0903-39968 box 33 (150 cpm)

"Andreas: aurahealer. Aardse adviezen, oplossingsgericht"

English click here

Wanneer je een probleem wilt oplossen, wilt veranderen en / of het roer radicaal wil omgooien, dan kan ik je helpen. Wanneer je begeleiding zoekt bij je ontwikkeling, dan kan ik je ook van dienst zijn. 

Specialisaties:

- Relaties: Als man kan ik je helpen je (mannelijke) partner te begrijpen en je relatie te verbeteren.

- Geldproblemen: Hoe ga je om met deurwaarders en schuldeisers?

- Geld en zaken: Wil je meer geld verdienen, wil je je bedrijf uitbouwen, wil je meer succes?
Ik heb sinds 1985 eigen bedrijven en heb diverse opleidingen marketing, verkoop en bedrijfskunde gevolgd.

- Verwerken van trauma's: Zelf heb ik een extreem traumatische jeugd gehad.
Ik heb me losgemaakt van mijn verleden en mijzelf getransformeerd.

Daarvoor heb ik TRANCE-FORMATIE ontwikkeld.

- Seksuele problemen en trauma's: Spiritualiteit en seksualiteit kan men beter niet scheiden.
Sluit men de spiritualiteit af, dan blijft platte seks over. Sluit men de seksualiteit af, dan ontstaan ernstige psychische problemen. Ik kan je helpen inzicht te krijgen in je seksualiteit en helpen je seksualiteit te aanvaarden en te transformeren.
Zie ook mijn website: Spirsex

- Gezondheid: Ik stel geen medische diagnoses, daarvoor dien je bij je huisarts te zijn. 
Ik geef wel gezondheidsadviezen. Gooi alle boeken met idiote dieten bij het oud papier. Eet variatarisch, eet veel groente en fruit. Neem normale hoeveelheden koolhydraten, vetten en eiwitten. Eet gewoon brood. En vooral: eet gewoon erg lekker. Neem de tijd om lekker te koken en lekker te eten. Het bereiden van een goede maaltijd is gewoon gezond.
Zie ook onze website: Variatarian

- Spiritualiteit en sjamanisme:
Veel mensen verwarren paranormale zaken met spiritualiteit. Het paranormale speelt zich af beneden de maagchakra en beneden onze mentale werkelijkheid. Spiritualiteit begint bij de hartchakra en stijgt uit boven het mentale. Een spiritueel persoon stelt zich af op de spirit (de Grote Geest en/of de god in ons hart) en laat zich leiden door de spirit. Personen die echt spiritueel zijn, zijn onbegrijpelijk voor mentaal ingestelde mensen. Terwijl mensen met Down ze meteen begrijpen. Als je een spiritueel gesprek wilt met iemand die je begrijpt, bel me dan.
Zie ook mijn website: Andreas333

- Kundalini en de chakra's: 
Bij sommige mensen kan kundalini plotseling ontwaken. Meestal is dat het begin van een moeilijke tijd met veel instabiliteit. 
Kundalini zuivert de chakra's en de lagere lichamen. Je kunt de instabiele periode verkorten met ademoefeningen, meditatie en een gezond leven.
Zie ook mijn website: Rasata

 

English

 

"Andreas: aurahealer. Spiritual guidance and earthly advice"
 

When you want to solve a problem,
when you want to change radically
and when you seek spiritual guidance,
I can be of service.

I am specialized in:

- Relations: As a man I can help you understand your (male) partner and to improve your relationship.

- Money problems: How do you deal with bailiffs and creditors?

- Money and business: Do you want to earn more money, do you want to expand your business, do you want more success?
I have my own companies since 1985 and have followed various training courses in marketing, sales and business administration.
Processing traumas: I had an extremely traumatic childhood. I have healed and transformed myself. I have developed TRANCE-FORMATIONS (guided meditations) for this purpose.

- Sexual problems and traumas: Spirituality and sexuality should not be separated. When one denies the spirituality, then only animalistic sex remains. If one denies sexuality, serious psychological problems arise. I can help you gain insight into your sexuality and help you to accept and transform your sexuality.
See also my website: Spirsex

- Spirituality and shamanism:
Many people confuse paranormal matters with spirituality. The paranormal takes place below the stomach chakra and below our mental reality. Spirituality begins at the heart chakra and rises above the mental reality. A spiritual person tunes into the spirit (the Great Spirit and/or the god in our heart) and is guided by the spirit. Persons who are truly spiritual are strange to people stuck in mental reality. While people with Down understand them right away. If you want a spiritual conversation with someone that understands you, call me.
See also my website: Andreasfirewolf

- Kundalini and the chakras:
In some people kundalini can suddenly awaken. This is usually the beginning of a difficult time with a lot of instability. Kundalini purifies the chakras and the lower bodies. You can shorten the unstable period with breathing exercises, meditation and a healthy life.
See also my website: Circle Of Light and Love

 

Terug naar de vorige pagina