Zegen komt niet alleen van boven, maar ook vanuit de grond waar alles groeit.